Danh mục phụ kiện máy thở và Đèn đặt Nội khí quản thường

Tên: Danh mục phụ kiện máy thở và Đèn đặt Nội khí quản thường

Mã:

Giá: Theo danh mục

Giảm giá:

Tình trạng: Còn hàng

Đặt hàng

DANH MỤC HÌNH ẢNH CÁC VẬT TƯ TIÊU HAO MÁY THỞ

 

2.342.33

2.31

 

TT Tên hàng hóa SL

Đơn giá

1 Bẫy đờm 1          407,000
2 Bẫy nước cho người lớn 1          407,000
3 Bẫy nước cho trẻ em 1          407,000
4 Bẫy nước dùng một lần 22mm 1             38,500
5 Bẫy nước dùng một lần 15mm             38,500
6 Bình làm ẩm khí thở Ôxy loại nhỏ 1             55,000
7 BÌnh làm ẩm khí thở Ôxy loại to 1             66,000
8 Bộ ambu bóp bóng  VCM 1       2,420,000
9 Bộ ambu bóp bóng dùng một lần cho người lớn 1          561,000
10 Bộ bóng bóp cấp cứu có chức năng lọc bỏ Virus 1          792,000
11 Bộ bóng bóp cấp cứu người lớn 1       2,750,000
12 Bộ bóng bóp cấp cứu người lớn Rescu 7 1       1,012,000
13 Bộ bóng bóp cấp cứu sơ sinh 1       2,200,000
14 Bộ bóng bóp cấp cứu sơ sinh Rescu 7 1          990,000
15 Bộ bóng bóp cấp cứu trẻ em 1       2,530,000
16 Bộ bóng bóp cấp cứu trẻ em Rescu 7 1          990,000
17 Bộ canuyl khí quản 1          143,000
18 Bộ cốc khí dung với ống ngậm chữ L 1             19,800
19 Bộ cốc khí dung với với Mask thở người lớn 1             44,000
20 Bộ dây gây mê dài 150cm với Mask, bóng bóp 3L và Filter 1          242,000
21 Bộ dây Jackson, BBO.5L 1          198,000
22 Bộ dây thở cho trẻ sơ sinh dùng một lần 1          396,000
23 Bộ dây thở EMS 1          187,000
24 Bộ dây thở IPPB 1          154,000
25 Bộ dây thở loại dùng nhiều lần (loại 1 dây) 1       2,530,000
26 Bộ dây thở người lớn bằng silicone có 1 bẫy nước01 đoạn 120 cm, 02 đoạn 60 cm, Cút chữ Y và Adapter ống nội khí quản 1       3,520,000
27 Bộ dây thở người lớn bằng silicone có 2 bẫy nước , 04 đoạn 60 cm, Cút chữ Y và Adapter ống nội khí quản + 01 đoạn 30cm + 01 Cút 22-22 1       3,960,000
28 Bộ dây thở người lớn bằng silicone có 2 bẫy nước, 04 đoạn 60 cm, Cút chữ Y và Adapter ống nội khí quản 1       3,740,000
29 Bộ dây thở người lớn DBS dài 150cm 1          121,000
30 Bộ dây thở người lớn DMS dài 150 cm có ống nội khí quản, màng lọc 1          352,000
31 Bộ dây thở người lớn dùng một lần 1          192,500
32 Bộ dây thở người lớn gồm 2 đoạn 150 cm có ống nội khí quản và  màng lọc HEPA 1          330,000
33 Bộ dây thở người lớn gồm 4 đoạn 75 cm + 1 đoạn 40cm, bẫy nước, bộ tạo ẩm, màng lọc HEPA 1          770,000
34 Bộ dây thở trẻ em bằng silicone có 1 bẫy nước,  1 đoạn 120 cm, 2 đoạn 60 cm,Cút chữ Y và Adapter ống nội khí quản, đoạn 15/45 1       3,850,000
35 Bộ dây thở người lớn bằng silicone có 1 bẫy nước,  1 đoạn 120 cm, 2 đoạn 60 cm,Cút chữ Y và Adapter ống nội khí quản, đoạn 22/45 1       3,520,000
36 Bộ dây thở trẻ em bằng silicone có 1 bẫy nước,  1 đoạn 120 cm, 2 đoạn 60 cm,Cút chữ Y và Adapter ống nội khí quản 1       3,630,000
37 Bộ dây thở trẻ em bằng silicone có 2 bẫy nước,  4 đoạn 60 cm,Cút chữ Y và Adapter ống nội khí quản 1       3,960,000
38 Bộ dây thở trẻ em bằng silicone có 2 bẫy nước,  4 đoạn 60 cm,Cút chữ Y và Adapter ống nội khí quản +  01 đoạn 30cm + 01 Cút 15-22 1       4,180,000
39 Bộ dây thở trẻ em bằng silicone không có bẫy nước, 2 đoạn ống 120 cm, Cút chữ Y và Adapter ống nội khí quản 1       2,970,000
40 Bộ dây thở sơ sinh silicon       4,400,000
41 Bộ dây thở trẻ em/sơ sinh dùng 1 lần có bẫy nước, 1          374,000
42 Bộ dây thở trẻ em/sơ sinh dùng 1 lần có bẫy nước, dây nhiệt, khoang làm ẩm tương thích MR-850 1          770,000
43 Bộ dây thở trẻ em/sơ sinh dùng 1 lần có bẫy nước, dây nhiệt. 1          517,000
44 Bộ đèn đặt nội khí quản 3 lưỡi cong 1       3,410,000
45 Bộ đèn đặt nội khí quản dẫn sáng bằng sợi quang kèm 3 lưỡi cong số 1, 2, 3 1       6,050,000
46 Bộ đo áp lực 1       7,150,000
47 Bộ khí dung cách li 1          144,100
48 Bộ làm ấm 1       6,050,000
49 Bộ làm ẩm 1       1,760,000
50 Bộ làm ấm có chức năng đo nhiệt độ và độ ẩm 1    29,700,000
51 Bộ Mask + Bóng thở Ôxy người lớn 1             44,000
52 Bộ Mask + Bóng thở Ôxy sơ sinh 1             46,200
53 Bộ Mask + Bóng thở Ôxy trẻ em 1             44,000
54 Bộ Mask + Cốc khí dung người lớn 1             44,000
55 Bộ Mask + Cốc khí dung trẻ em 1             44,000
56 Bộ mask thở CPAP cỡ M với ống nối 180 cm 1       1,078,000
57 Bộ mask thở CPAP cỡ S với ống nối 180 cm 1          605,000
58 Bộ Mask thở CPAP với ống nối 180cm + dây đeo 1       1,078,000
59 Bóng bóp Latex Breathing 0.5 Liter 1             49,500
60 Bóng bóp Latex Breathing 1 Liter 1             55,000
61 Bóng bóp Latex Breathing 2 Liter 1             66,000
62 Bóng bóp Latex Breathing 3 Liter 1             77,000
63 Bóng bóp Silicone 0.5L 1          572,000
64 Bóng bóp Silicone 1L 1          638,000
65 Bóng bóp Silicone 2L 1          825,000
66 Bóng bóp Silicone 3L 1          836,000
67 Bóng đèn nội khí quản 1          341,000
68 Bóng đèn đặt nội khí quản cỡ lớn 1          170,500
69 Bóng đèn đặt nội khí quản cỡ nhỏ 1          170,500
70 Bóng thở có đường dẫn oxy Latex 1L 1          148,500
71 Bóng thở có đường dẫn oxy Silicon 1L 1          704,000
72 Cán đèn đặt nội khí quản cỡ nhỏ 1          627,000
73 Cán đèn đặt nội khí quản cỡ TB 1          693,000
74 Chạc chữ y 22m  dùng một lần 1             33,000
75 Chạc chữ Y có cổng đo nhiệt độ và áp lực 1          187,000
76 Cút 15M, 22/15M 1             22,000
77 Cút chữ Y dùng một lần 1             33,000
78 Cút nối 15OD-15OD 1          121,000
79 Cút nối 15OD-22ID 1          121,000
80 Cút nối 15OD-22OD 1          121,000
81 Cút nối 22OD-22OD 1          121,000
82 Cút nối góc dùng một lần 1             16,500
83 Cút nối góc dùng nhiều lần có cổng hút 1             93,500
84 Cút nối thằng dùng nhiều lần 1             49,500
85 Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm 1       7,480,000
86 Dây dẫn nhiệt dùng trong hệ thống Bubble CPAP 1          660,000
87 Dây đeo mask thở người lớn bằng cao su 1             88,000
88 Dây đeo mask thở 1          220,000
89 Dây đeo mask thở trẻ em bằng cao su 1             66,000
90 Dây đốt nhiệt đường thở vào 1       2,310,000
91 Dây luồn dây đốt nhiệt 1          286,000
92 Dây thở Ôxy sơ sinh 1             24,200
93 Cuộn dây thở dùng 1 lần 1          550,000
94 Đồng hồ đo áp lực kỹ thuật số 1       6,710,000
95 Filter lọc vi khuẩn 1             29,700
96 Filter lọc vi khuẩn + Lọc ẩm 1             42,900
97 Fiter lọc có ống nối 1             52,800
98 Kit xông mũi CPAP cho trẻ em 1       1,155,000
99 L­ìi ®Ìn ®Æt NKQ cì 4, loại dẫn sáng bằng cáp  quang 1          880,000
100 Lưỡi đèn đặt NKQ cỡ 1 1          880,000
101 Lưỡi đèn đặt nội khí quản cỡ 0 1          880,000
102 Lưỡi đèn thẳng cỡ 00 1          880,000
103 Lưỡi đèn thẳng cỡ 00 1          880,000
104 Lưỡi đèn thẳng cỡ 1 1          880,000
105 Lưỡi đèn thẳng Optic Size 1 1       1,710,500
106 Lưỡi đèn thẳng Optic Size 2 1       1,710,500
107 Lưỡi đèn thẳng Optic Size 3 1       1,710,500
108 Lưỡi đèn thẳng Size 1 1          880,000
109 Lưỡi đèn thẳng Size 2 1          880,000
110 Lưỡi đèn thẳng Size 3 1          880,000
111 Mask + bóng thở Ôxy có chức loại bỏ Virus 1          385,000
112 Mask khí dung người lớn 1             19,800
113 Mask khí dung trẻ em 1             19,800
114 Mask thở mũi CPAP 1       1,265,000
115 Mask mũi dùng cho máy thở Koala CPAP 1       1,265,000
116 Mask thở có vành bơm hơi số 0             66,000
117 Mask thở có vành bơm hơi số 1             66,000
118 Mask thở có vành bơm hơi số 2             66,000
119 Mask thở có vành bơm hơi số 3 1             66,000
120 Mask thở có vành bơm hơi số 4             66,000
121 Mask thở có vành bơm hơi số 5 1             66,000
122 Mask thở NIV cỡ nhỏ 1       1,078,000
123 Mask thở NIV cỡ TB 1       1,078,000
124 Bộ mask thở NIV cỡ lớn 1       1,078,000
125 Mask thở oxy  NL 1             30,250
126 Mask thở oxy TE 1             29,700
127 Mask thở Silicon người lớn cõ 4 1          396,000
128 Mask thở Silicon người lớn cõ 5 1          412,500
129 Mask thở Silicon trẻ em cỡ 0 1          132,000
130 Mask thở Silicon trẻ em cỡ 1 1          143,000
131 Mask thở Silicon trẻ em cỡ 2 1          176,000
132 Mask thở Silicon trẻ em cõ 3 1          363,000
133 Ống nối đặt nội khí quản dùng 1 lần co giãn được 1          110,000
134 Ống nối ống đặt nội khí quản dùng một lần 15mm – 15 mm 1             44,000
135 Ống nối Ống dặt nội khí quản dùng nhiều lần 1          363,000
136 Ống thở Oxy người lớn 1             24,200
137 Ống thở Oxy trẻ em 1             24,200
138 Ống thở Silicon 15 mm/ 30cm 1          302,500
139 Ống thở Silicon 15mm/ 120 cm 1       1,210,000
140 Ống thở Silicon 15mm/ 60 cm 1          715,000
141 Ống thở Silicon 22mm / 30 cm 1          440,000
142 Ống thở Silicon 22mm / 45 cm 1          671,000
143 Ống thở Silicon 22mm / 60 cm 1          748,000
144 Ống thở Silicon 22mm /120 cm 1       1,265,000
145 Ống thở silicone 22mm/150 cm       1,496,000
146 Ống thở silicone 15 mm/150cm       1,133,000
147 Phế dung kế ( hàng mẫu) 1          240,350
148 Phin lọc ẩm cho trẻ sơ sinh 1             71,500
149 Phin lọc ẩm dùng cho đặt nội khí quản kèm 2 ống và núm điều chỉnh 1             99,000
150 Phin lọc khuẩn 1             38,500
151 Phổi giả người lớn 1L 1       2,750,000
152 Phổi giả trẻ em 0.5 liter 1       2,970,000
153 Phổi giả sơ sinh 1       4,510,000
154 Phổi giả eVent          990,000
155 Tay dao mổ điện 1             82,500
156 Túi trữ khí cho ambu bóp bóng  bằng tay kèm mặt nạ 1       1,100,000
157 Túi trữ khí cho ambu bóp bóng bằng tay 1       1,078,000
158 Van PAP trẻ em 1          440,000
159 Van PLS trẻ em 1          330,000
160 Van thở 1          495,000
161 Van chữ T cho bộ khí dung 1          209,000
162 Van giữ mức PEEP 1          495,000
163 Phụ kiện của máy thở Floton Curative – Mask miệng 1       1,430,000
164 Phụ kiện của masyt hở Floton Curative – Mask mũi 1       1,265,000
165 Huyết áp bắp tay          330,000
166 Huyết áp cổ tay          275,000
167 Đầu oxy             24,200

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Sản phẩm : Danh mục phụ kiện máy thở và Đèn đặt Nội khí quản thường

Fields marked with an * are required
6268 lượt xem
Ngày 20 - 04, 2016

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI