Giấy in nhiệt xét nghiệm, siêu âm, điện tim. Máy điện tim, li tâm