Thiết bị y tế gia đinh: Đệm điện, Máy làm sạch không khí, Nhiệt ẩm kế- Phun ẩm