Nội thất bệnh viện: Giường, Xe đẩy, Cáng, Tủ thuốc, Xe đẩy đồ vải....