Ống Optic nội soi Tai-Mũi-Họng, Khớp, Ổ bụng .... / Trung Quốc