Bảng giá Ống nội soi Tai-Mũi-Họng, Khớp, Ổng bụng…. các cỡ

2.24

Tên: Bảng giá Ống nội soi Tai-Mũi-Họng, Khớp, Ổng bụng…. các cỡ

Mã:

Giá: Theo danh mục

Giảm giá:

Tình trạng: Còn hàng

Đặt hàng

DANH MỤC ỐNG NỘI SOI

 

2.24

 

 

Item No. Ống soi Kích thước Giá ( VNĐ) 
A0010 Cystoscope 0°,Ф4×302mm 23,337,600
A0011 Cystoscope 12°,Ф4×302mm 27,115,000
A0012 Cystoscope 30°,Ф4×302mm 27,115,000
A0013 Cystoscope 70°,Ф4×302mm 27,115,000
A0020 Cystoscope 0°,Ф2.9×302mm 31,790,000
A0022 Cystoscope 30°,Ф2.9×302mm 33,660,000
A0020.2 Cystoscope 0°,Ф2.7×302mm 31,790,000
A0022.2 Cystoscope 30°,Ф2.7×302mm 33,660,000
A0210 Cystoscope 0°,Ф2.7×205mm 27,115,000
A0211 Cystoscope 30°,Ф2.7×205mm 28,798,000
C0010 Otoscope 0°,Ф2.7×107.5mm 20,570,000
C0012 Otoscope 30°,Ф2.7×107.5mm 22,440,000
C0013 Otoscope 70°,Ф2.7×107.5mm 22,440,000
C0030 Otoscope 0°,Ф4×45mm 16,830,000
C0032 Otoscope 30°,Ф4×45mm 18,700,000
C0033 Otoscope 70°,Ф4×45mm 18,700,000
C0020 Otoscope 0°,Ф2.7×55mm 16,830,000
C0022 Otoscope 30°,Ф2.7×55mm 18,700,000
C0023 Otoscope 70°,Ф2.7×55mm 18,700,000
B0110 Sinuscope 0°,Ф4×175mm,Wide angle 24,796,200
B0112 Sinuscope 30°,Ф4×175mm,Wide angle 27,115,000
B0113 Sinuscope 70°,Ф4×175mm,Wide angle 27,115,000
B0016 Sinuscope 45°,Ф4×175mm 24,796,200
B0210 Sinuscope 0°,Ф2.7×175mm 22,514,800
B0212 Sinuscope 30°,Ф2.7×175mm 24,796,200
B0213 Sinuscope 70°,Ф2.7×175mm 24,796,200
D0101 Laryngoscope 90°Ф8×174mm 27,115,000
D0102 Tele-laryngoscope 90°Ф8×174mm 36,053,600
D0103 Tele-laryngoscope 70°Ф8×178mm 36,053,600
D0104.1 Laryngoscope 70°Ф8×170mm 27,115,000
D0105 Laryngoscope 70°Ф5×175mm 27,115,000
D0110 Tele-laryngoscope 70°Ф5×175mm 33,660,000
D0106 Side view Laryngoscope 12°Ф4×185mm 27,115,000
D0107 Side view Laryngoscope 0°Ф4×183mm 25,432,000
J0210 Bronchoscope 0°,Ф2.7×360mm 28,424,000
E0001.1 Laparoscope 0°Ф10×330mm 43,010,000
E0002.1 Laparoscope 30°Ф10×330mm 44,880,000
E0004 Laparoscope 0°Ф5×302mm 29,920,000
E0005 Laparoscope 30°Ф5×302mm 33,660,000
E0018 Laparoscope(Side-viewing) 0º,Ф11x274mm 56,100,000
E1001.1 Thoracoscope 0° Ф10×230mm 43,010,000
E1002.1 Thoracoscope 30° Ф10×230mm 44,880,000
F0101.1 Hysteroscope 22°Ф6.6 30,668,000
F0106 Hysteroscope 22°Ф5.3 32,538,000
F0107 Hysteroscope 0°Ф6.6×239mm 32,538,000
F0108 Hysteroscope 0°Ф5.3×224mm 32,538,000

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Sản phẩm : Bảng giá Ống nội soi Tai-Mũi-Họng, Khớp, Ổng bụng…. các cỡ

Fields marked with an * are required
465 lượt xem
Ngày 17 - 04, 2016

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI