XI LANH ( BƠM ) THUỐC CẢN QUANG

Tên: XI LANH ( BƠM ) THUỐC CẢN QUANG

Mã: 001

Giá: Liên hệ cho giá bản sỉ- Doanh nghiệp mua lại

Giảm giá: Liên hệ cho giá bản sỉ- Doanh nghiệp mua lại

Tình trạng: Hàng mới về

Đặt hàng

BƠM- XI LANH CHO MÁY BƠM THUỐC CẢN QUANG 

Hàng có sẵn cho tất cả các loại Bơm thuốc cản quang có sẵn trên thị trường Việt Nam

Mỗi loại máy bơm sẽ có mỗi loại Xi lanh khác nhau.

( để biết loại Bơm nào phù hợp, khách hàng cần cho biết Model, chủng loại máy với hình ảnh rõ ràng như sau: )

1/ Model máy: Dual Shot Alpha 7 :                  Máy Nemoto 2 nòng

c18a9b541852fa0ca343

Model: Medrad Sallient   – Máy bơm thuốc cản quang cho chụp CT scaner 1 nòng

f9fd362cb52a57740e3b

Tại sao biết 1 nòng hay 2 nòng :

Bằng  hình ảnh hoặc Model máy thiết bị

  • Bơm  1 nòng ( chỉ 1 xi lanh) : Chỉ lắp ráp được 1 nòng bơm khi bơm thuốc

09ecd6565650b40eed41e1a36f8fec890ed75798

  •  Bơm 2 nòng:  Lắp ráp 2 nòng ( 01 xi lanh ) cùng lúc trên máy bơm

e8d27e6afe6c1c32457ddeebdbc358c5ba9be3d4

1/ MÁY BƠM THUỐC CẢN QUANG MEDRAD / Mỹ 

  • MÁY BƠM CHO CHỤP CT-SCANNER

Loại 1 nòng: 

–  Máy Medrad : Bộ bơm thuốc cản quang đã đóng gói vô khuẩn, bao gồm: 01 Xilanh thể tích 200ml + 01 dây Bơm thuốc cản quang giảm áp lực 180cm+ 01 Kim lấy thuốc  ( hoặc cây lấy thuốc)

Model ( Loại) máy bơm:   Medrad Vistron – Medrad Sallient  –  Medrad Stellent

09ecd6565650b40eed41f9fd362cb52a57740e3b5138a2112117c3499a06

 

Loại 2 nòng :  Bộ bơm thuốc cản quang đã đóng gói vô khuẩn: 02 Xilanh thể tích 200ml + 01 dây Bơm thuốc cản quang giảm áp lực  chữ Y dài 180cm+ 02 Kim lấy thuốc  ( hoặc cây lấy thuốc)

Hãng máy bơm:  Medrad Sallient  –  Medrad Stellent

b659887c0b7ae924b06b

 

  • MÁY BƠM CHO CHỤP MRI: Loại 2 nòng 

Model ( Loại) máy bơm : Medrad Solaris

Bộ bơm thuốc cản quang đã đóng gói vô khuẩn: 02 Xilanh thể tích 115/65 ml + 01 dây Bơm thuốc cản quang giảm áp lực  chữ Y dài 250 cm+ 02 Kim lấy thuốc  ( hoặc cây lấy thuốc)

91bed0005006b258eb17

  • MÁY BƠM THUỐC CHO CAN THIỆP MẠCH:  Loại 1 nòng

Model ( Loại) máy bơm : Medrad Mark V Provis / Hãng sản xuất: Medrad- Mỹ

Bộ bơm thuốc cản quang đã đóng gói vô khuẩn: 01 Xilanh thể tích 150 ml + 01  Kim lấy thuốc  ( hoặc cây lấy thuốc)

f38445acc6aa24f47dbb

2/  MÁY BƠM THUỐC CẢN QUANG  MALLINCKRODT / Mỹ 

  • MÁY CHỤP CT  

Loại 1 nòng  cho các Model sau:  ADV9000    – OptiOne    Hãng sản xuất: Mallinckrodt / Mỹ

Bộ bơm thuốc cản quang đã đóng gói vô khuẩn, bao gồm: 01 Xilanh thể tích 200ml + 01 dây Bơm thuốc cản quang giảm áp lực 180cm+ 01 Kim lấy thuốc  ( hoặc cây lấy thuốc)

1209c4304736a568fc27fe784f5dcc5b2e05774a

 

 

 

Loại 2 nòng cho Model sau: Optivantage    Hãng sản xuất: Mallinckrodt / Mỹ

Bộ bơm thuốc cản quang đã đóng gói vô khuẩn, bao gồm: 02 Xilanh thể tích 200ml + 01 dây Bơm thuốc cản quang giảm áp lực 180cm chữ Y + 02 Kim lấy thuốc  ( hoặc cây lấy thuốc)

e8d27e6afe6c1c32457d

 

MÁY CHỤP MRI : 

Model ( Loại) máy bơm : LF Optistar LE Elite    Hãng sản xuất: Mallinckrodt / Mỹ

Bộ bơm thuốc cản quang đã đóng gói vô khuẩn: 02 Xilanh thể tích 60 ml + 01 Kim lấy thuốc  ( hoặc cây lấy thuốc) + 01 dây Bơm thuốc cản quang giảm áp lực  chữ Y dài 250 cm+ 02 Kim lấy thuốc  ( hoặc cây lấy thuốc)

39eb8cc00fc6ed98b4d7

MÁY CAN THIỆP MẠCH : 

Model ( Loại) máy bơm : LF Liiumena / Hãng sản xuất: Mallinckrodt / Mỹ

Bộ bơm thuốc cản quang đã đóng gói vô khuẩn: 01 Xilanh thể tích 150 ml + 01 Kim lấy thuốc  ( hoặc cây lấy thuốc)

 

3/ HÃNG SẢN XUÁT: NEMOTO/ NHẬT 

Model máy: Nemoto Smart Short Alpha   Hãng sản xuất: Nemoto/ Nhật bản  – Loại 1 nòng

Bộ bơm thuốc cản quang đã đóng gói vô khuẩn: 01 Xilanh thể tích 100 ml + 01 dây Bơm thuốc cản quang giảm áp lực 180cm chữ Y + 02 Kim lấy thuốc  ( hoặc cây lấy thuốc)

Bộ bơm thuốc cản quang đã đóng gói vô khuẩn: 01 Xilanh thể tích 200 ml + 01 dây Bơm thuốc cản quang giảm áp lực 180cm chữ Y + 02 Kim lấy thuốc  ( hoặc cây lấy thuốc)

7ec6d4765470b62eef61

 

Model máy: Nemoto Dual Short Alpha    Hãng sản xuất: Nemoto/ Nhật bản  – Loại 2 nòng

Bộ bơm thuốc cản quang đã đóng gói vô khuẩn, bao gồm: 02 Xilanh thể tích 200ml + 01 dây Bơm thuốc cản quang giảm áp lực 180cm chữ Y + 02 Kim lấy thuốc  ( hoặc cây lấy thuốc)

c18a9b541852fa0ca343

4/ HÃNG SẢN XUẤT:  MEDTRON Accutron  CT / ĐỨC 

  •  Model máy sử dụng:   Medtron loại 1 nòng và loại 2 nòng – Máy chụp CT scaner 

Bộ bơm thuốc cản quang đã đóng gói vô khuẩn, bao gồm: 01 Xilanh thể tích 200ml + 01 dây Bơm thuốc cản quang giảm áp lực 180cm + 01 Kim lấy thuốc  ( hoặc cây lấy thuốc)

78541378907e72202b6f

Và bộ Xi lanh cho Máy 2 nòng 

Bộ bơm thuốc cản quang đã đóng gói vô khuẩn, bao gồm: 02 Xilanh thể tích 200ml + 01 dây Bơm thuốc cản quang giảm áp lực 180cm chữ Y + 02 Kim lấy thuốc  ( hoặc cây lấy thuốc)

  • Model máy sử dụng:   Medtron Accutron / Đức  loại 2 nòng – Máy chụp MRI 

Bộ bơm thuốc cản quang đã đóng gói vô khuẩn: 02 Xilanh thể tích 60 ml + 01 Kim lấy thuốc  ( hoặc cây lấy thuốc) + 01 dây Bơm thuốc cản quang giảm áp lực  chữ Y dài 250 cm+ 02 Kim lấy thuốc  ( hoặc cây lấy thuốc)

 

 

 

5/ MÁY BƠM THUỐC CẢN QUANG CHO HÃNG SẢN XUẤT:  SHENXHEN SINOPOWER -S/ Trung quốc  

Máy bơm CT scanner cho máy 1 nòng và máy 2 nòng

Bộ bơm thuốc cản quang đã đóng gói vô khuẩn, bao gồm: 01 Xilanh thể tích 200ml + 01 dây Bơm thuốc cản quang giảm áp lực 180cm + 01 Kim lấy thuốc  ( hoặc cây lấy thuốc)

 

6/ Các hãng bơm khác, hiện đang phát triển tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên, chúng tôi cũng có Bơm ( xi lanh ) tương ứng: 

Shenzhen Seacrown Medical/ Trung Quốc

Shenzhen Anke High-Tech/ Trung Quốc

Bracoo EZEM Empower/ Mỹ

Guangzhou YOUWO / Trung Quốc

 

7/ Dây bơm thuốc cản quang giảm áp lực 

  • Dây bơm thuốc cho máy chụp CT scaner : Loại 180 cm , cho máy  1 nòng và dây Y cho máy  2 nòng

Dây xoắn, tác dụng chịu áp lực cao lên đến 300 psi

Dài 180cm

  • Dây bơm thuốc cản quang cho DSA, can thiệp mạch

Dây cấu trúc chất liệu PU, chịu áp lực lên đến 1.200 psi

Dài 120 cm

 

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Sản phẩm : XI LANH ( BƠM ) THUỐC CẢN QUANG

Fields marked with an * are required
3897 lượt xem
Ngày 23 - 02, 2019

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI