Băng gạc. Áo Blue. Các loại đồ vải bệnh viện

98

Tên: Băng gạc. Áo Blue. Các loại đồ vải bệnh viện

Mã:

Giá: Theo danh mục

Giảm giá:

Tình trạng: Còn hàng

Đặt hàng
THỨ TỰ 
 TÊN – CHỦNG LOẠI HÀNG HOÁ
 QUI CÁCH – THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 XUẤT XỨ
 GHI CHÚ
I VẬT TƯ TIÊU HAO Y TẾ :    
A ÁO; QUẦN DÙNG MỘT LẦN    
1 Áo Blouse 30 Gr – Size 01 01 Cái / Túi  Bảo Thạch
2 Áo Blouse 30 Gr – Size 02 01 Cái / Túi  Bảo Thạch
3 Áo Blouse 40 / m2 – Size 02 01 Cái / Túi  Bảo Thạch
4 Quần phẫu thuật 30 Gr 01 Cái / Túi  Bảo Thạch
5 Bộ áo liền quần 30 Gr – Size 01 01 Bộ / Túi  Bảo Thạch
6 Bộ áo liền quần 30 Gr -Size 02 01 Bộ / Túi  Bảo Thạch
7 Bộ trang phục 07 khoản (Gồm: Quần, áo, mũ, giầy, khẩu trang, găng tay, kính) 01 Bộ / Hộp  Bảo Thạch
B   ÁO ; QUẦN VẢI      
C KHẨU TRANG CÁC LOẠI      
1 Khẩu trang 2 lớp tiệt trùng 50 Cái / Gói  Bảo Thạch
2 Khẩu trang 2 lớp chưa tiệt trùng 50 Cái / Hộp  Bảo Thạch
3 Khẩu trang 3 lớp chưa tiệt trùng 50 Cái / Hộp  Bảo Thạch
4 Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng 50 Cái / Gói  Bảo Thạch
5 Khẩu trang Than hoạt tính 50 Cái / Gói  Bảo Thạch
6 Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng dây 50 Cái / Gói  Bảo Thạch
7 Khẩu trang 2 lớp tiệt trùng dây 50 Cái / Gói  Bảo Thạch
D MŨ PHẪU THUẬT      
1 Mũ nam 50 Cái / Gói  Bảo Thạch
2 Mũ nữ 50 Cái / Gói  Bảo Thạch
E GIẦY      
1 Giầy thông dụng 50 Đôi / Gói  Bảo Thạch
2 Giầy cao cổ 01 Đôi / Gói  Bảo Thạch
F SĂNG MỔ (KHĂN PHẪU THUẬT), TẠP DỀ, TẤM TRẢI NILON
1 Săng 50cm x 50cm lỗ tròn 01 Cái / Túi  Bảo Thạch
2 Săng 50cm x 50cm không lỗ 01 Cái / Túi  Bảo Thạch
3 Săng 60cm x 80cm 01 Cái / Túi  Bảo Thạch
4 Săng 80cm x 80cm 01 Cái / Túi  Bảo Thạch
5 Săng 80cm x 120cm 01 Cái / Túi  Bảo Thạch
6 Săng 120cm x 140cm 01 Cái / Túi  Bảo Thạch
7 Săng 140cm x 160cm 01 Cái / Túi  Bảo Thạch
8 Vải không dệt các loại Theo yêu cầu  Việt Nam
9 Tấm trải Nilon 1m x1.3m 01 Cái / Túi  Việt Nam
I BĂNG CUỘN; BĂNG DÍNH:        
1 Băng cuộn 0,055×2,5m 05 Cuộn / Gói  Bảo Thạch
6 Băng cuộn 0,07 x 5m 05 Cuộn / Gói  Bảo Thạch
12 Băng cuộn 10cm x 5m 05 Cuộn / Gói  Bảo Thạch
K BÔNG, BĂNG, GẠC:      
K.1 Bông      
1 Bông thấm 12 Kg / Thùng  Bảo Thạch
2 Bông thấm 12 Kg / Thùng  Bạch Tuyết
3 Bông mỡ 12 Kg / Thùng  Bảo Thạch
4 Bông 100 Gr 50 Gói / Thùng  Bảo Thạch
5 Bông 50 Gr 100 Gói / Thùng  Bảo Thạch
6 Bông 25 Gr 100 Gói / Thùng  Bảo Thạch
7 Bông 10 Gr 150 Gói / Thùng  Bảo Thạch
8 Bông 5Gr 400 Gói / Thùng  Bảo Thạch
9 Bông 3x3cm tiệt trùng 10 Gr / Gói  Bảo Thạch
10 Bông 3x3cm tiệt trùng 100 Gr / Gói  Bảo Thạch
11 Bông 3x3cm tiệt trùng 1000Gr/Gói  Bảo Thạch
12 Bông 2x2cm tiệt trùng 100 Gr / Gói  Bảo Thạch
13 Bông 2x2cm tiệt trùng 50 Gr / Gói  Bảo Thạch
14 Bông 2,5×3,5cm tiệt trùng 100 Gr / Gói  Bảo Thạch
15 Bông 3,5 x 4cm tiệt trùng 100 Gr / Gói  Bảo Thạch
16 Bông mỡ cuộn 7,5cm x 2m 7,5cm x 2m  Bảo Thạch
17 Bông mỡ cuộn 10cm x 2m 10cm x 2m  Bảo Thạch
18 Bông mỡ cuộn 15cm x 2m 15cm x 2m  Bảo Thạch
19 Bông ép sọ não 4x5x2 lớp 10 cái/ Gói  Bảo Thạch
20 Bông tai lọ tròn  Bảo Thạch
21 Que xét nghiệm đầu to (Bao hiển thị ) 05 Que / gói  Bảo Thạch
22 Que xét nghiệm đầu nhỏ 05 Que / gói  Bảo Thạch
K.2 Bông gạc đắp vết thương      
1 6cm x 15cm tiệt trùng 01 Miếng / Gói  Bảo Thạch
2 6cm x 22cm tiệt trùng 01 Miếng / Gói  Bảo Thạch
3 8cm x 12cm tiệt trùng 05 Miếng / Gói  Bảo Thạch
4 8cm x 15cm tiệt trùng 05 Miếng / Gói  Bảo Thạch
5 8cm x 20cm tiệt trùng 05 Miếng / Gói  Bảo Thạch
K.3 Gạc, Băng tiệt trùng      
1 Gạc TT 5cm x 6,5cm x 12 lớp 10 Miếng / Gói  Bảo Thạch
2 Gạc TT 8cm x 10cm x 12 lớp 10 Miếng / Gói  Bảo Thạch
3 Gạc TT 8cm x 10cm x 8 lớp 10 Miếng / Gói  Bảo Thạch
4 Gạc TT 10cm x 10cm x 6 lớp 10 Miếng / Gói  Bảo Thạch
5 Gạc TT 10cm x 10cm x 8 lớp 10 Miếng / Gói  Bảo Thạch
6 Gạc TT 10cm x 10cm x 12 lớp 10 Miếng / Gói  Bảo Thạch
7 Gạc TT 10cm x 12cm x 12 lớp 10 Miếng / Gói  Bảo Thạch
8 Gạc TT 5cm x 7cm x 8 lớp 10 Miếng / Gói  Bảo Thạch
9 Gạc TT 6cm x 8cm x 8 lớp 10 Miếng / Gói  Bảo Thạch
10 Gạc TT 6cm x 8cm x 12 lớp 05 Miếng / Gói  Bảo Thạch
11 Gạc con 23cm x 25cm 10 Miếng / Gói  Bảo Thạch
12 Gạc cầu đa khoa fi 30, 1 lớp 05 Viên / Gói  Bảo Thạch
13 Gạc cầu đa khoa fi 40, 2 lớp 05 Viên / Gói  Bảo Thạch
14 Gạc bỏng 23 x 80cm 08 Miếng / Gói  Bảo Thạch
15 Băng đắp mắt 4x6cm 10 Miếng / Gói  Bảo Thạch
16 Gạc thận nhân tạo 2 Miếng / Gói  Bảo Thạch
17 Meche 4,5 x7,5×6 lớp 5 Miếng / Gói  Bảo Thạch
18 Meche 3,5 x7,5×6 lớp 5 Miếng / Gói  Bảo Thạch
19 Gạc vải không dệt 7,5×7,5×6 lớp 5 Miếng / Gói  Bảo Thạch
20 Gạc vải không dệt 7,5×7,5×6 lớp 10 Miếng / Gói  Bảo Thạch
K.4 Gạc chưa tiệt trùng      
1 Gạc chưa TT 5cm x 6,5cm x 12 lớp 100 Miếng / Gói  Bảo Thạch
2 Gạc chưa TT 5cm x 5cm x 8 lớp 100 Miếng / Gói  Bảo Thạch
3 Gạc chưa TT 5cm x 5cm x 12 lớp 100 Miếng / Gói  Bảo Thạch
4 Gạc chưa TT 5cm x 5cm x 16 lớp 100 Miếng / Gói  Bảo Thạch
5 Gạc chưa TT 5cm x 7,5cm x 8 lớp 100 Miếng / Gói  Bảo Thạch
6 Gạc chưa TT 5cm x 7,5cm x 12 lớp 100 Miếng / Gói  Bảo Thạch
7 Gạc chưa TT 5cm x 10cm x 4 lớp 100 Miếng / Gói  Bảo Thạch
8 Gạc chưa TT 7,5cm x 7,5cm x 8 lớp 100 Miếng / Gói  Bảo Thạch
9 Gạc chưa TT 7,5cm x 7,5cm x 8 lớp (gấp biên) 100 Miếng / Gói  Bảo Thạch
10 Gạc chưa TT 7,5cm x 7,5cm x 12 lớp 100 Miếng / Gói  Bảo Thạch
11 Gạc chưa TT 7,5cm x 7,5cm x 16 lớp 100 Miếng / Gói  Bảo Thạch
12 Gạc chưa TT 10cm x 10cm x 6 lớp 100 Miếng / Gói  Bảo Thạch
13 Gạc chưa TT 10cm x 10cm x 8 lớp 100 Miếng / Gói  Bảo Thạch
14 Gạc chưa TT 10cm x 10cm x 8 lớp (gấp biên) 100 Miếng / Gói  Bảo Thạch
15 Gạc chưa TT 10cm x 10cm x 12 lớp 100 Miếng / Gói  Bảo Thạch
16 Gạc chưa TT 10cm x 10cm x 16 lớp 100 Miếng / Gói  Bảo Thạch
17 Gạc chưa TT 10cm x 20cm x 8 lớp 100 Miếng / Gói  Bảo Thạch
18 Kẹp rốn 50 Cái / Hộp  Bảo Thạch
19 Băng rốn tiệt trùng 03 Cái / Hộp  Bảo Thạch
20 Gạc dẫn lưu 01x 2 x 4 lớp  50 Cuộn / Gói  Bảo Thạch
21 Băng tam giác 1 Miếng/ Gói  Bảo Thạch
K.5 Gạc phẫu thuật      
1 Gạc TT 10cm x 20cm x 6 lớp tiệt trùng 05 Miếng / Gói  Bảo Thạch
2 Gạc TT 14cm x 20cm x 6 lớp tiệt trùng 05 Miếng / Gói  Bảo Thạch
3 Gạc TT 20cm x 40cm x 4 lớp tiệt trùng 05 Miếng / Gói  Bảo Thạch
4 Gạc TT 20cm x 40cm x 8 lớp tiệt trùng 05 Miếng / Gói  Bảo Thạch
5 Gạc TT 20cm x 80cm x 4 lớp tiệt trùng 05 Miếng / Gói  Bảo Thạch
6 Gạc TT 30cm x 30cm x 4 lớp tiệt trùng 05 Miếng / Gói  Bảo Thạch
7 Gạc TT 30cm x 30cm x 6 lớp tiệt trùng 05 Miếng / Gói  Bảo Thạch
8 Gạc TT 30cm x 40cm x 6 lớp tiệt trùng 05 Miếng / Gói  Bảo Thạch
9 Gạc TT 30cm x 40cm x 8 lớp tiệt trùng 05 Miếng / Gói  Bảo Thạch
10 Gạc TT 40cm x 40cm x 6 lớp tiệt trùng 05 Miếng / Gói  Bảo Thạch
11 Gạc TT 40cm x 40cm x 8 lớp tiệt trùng 05 Miếng / Gói  Bảo Thạch
12 Meche 3,5cm x 75cm x 6 lớp tiệt trùng 03 Miếng / Gói  Bảo Thạch
13 Meche 3,5cm x 75cm x 8 lớp tiệt trùng 03 Miếng / Gói  Bảo Thạch
14 Meche 5cm x 80cm x 8 lớp tiệt trùng 05 Miếng / Gói  Bảo Thạch
15 Meche 47 x 80cm 02 Miếng / Gói  Bảo Thạch
16 Gạc ruột thừa 28 x 80cm 01 Miếng / Gói  Bảo Thạch
17 Tã em bé 05 Cái / Gói  Bảo Thạch
18 Khăn em bé nhỏ 10 Cái / Gói  Bảo Thạch
19 Khăn em bé lớn 10 Cái / Gói  Bảo Thạch
K.6 Gạc mét các loại      
1 Gạc mét cao cấp 8 sợi dọc x 8 sợi ngang 250 Mét / Cuộn  Bảo Thạch
H BĂNG THUN      
1 Băng thun 10cm x 4m 1 Cuộn/ gói  Bảo Thạch
2 Băng thun 7,5cm x 4m 1 Cuộn/ gói  Bảo Thạch
3 Băng thun 5cm x 4m 1 Cuộn/ gói  Bảo Thạch

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Sản phẩm : Băng gạc. Áo Blue. Các loại đồ vải bệnh viện

Fields marked with an * are required
1343 lượt xem
Ngày 15 - 04, 2016

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI