Chai lọ thủy tinh

86

Tên: Chai lọ thủy tinh

Mã:

Giá: Theo danh mục

Giảm giá:

Tình trạng: Còn hàng

Đặt hàng

STT

Chủng loại Dung tích – kích thước

 Đơn giá

(VNĐ)

       
1 Bát sứ 500ml   37 000
250ml   34 000
100ml   22 000
2 Bình định mức 1000ml                       50,000
500ml                       38,000
250ml                       29,000
100ml                       25,000
50ml                       22,000
25ml                       21,000
10ml                       19,000
5ml                       18,000
3 Bình tam giác không nút 5000ml                     264,000
2000ml                     117,000
1000ml                       67,000
500ml                       39,000
250ml                       29,000
100ml                       25,000
50ml                       20,000
4 Bình tam giác có nút 1000ml                       120,000
500ml                       83,000
250ml                       64,000
100ml                       56,000
50ml                       54,000
5 Bình tam giác có nhánh 2500ml   175. 000
1000ml   115. 000
500ml   75 000
250ml   55. 000
6 Bình cầu đáy bằng 1000ml   85. 000
500ml   50. 000
250ml   50. 000
7 Bình cầu đáy tròn 1000ml   95. 000
500ml   55. 000
250ml   45. 000
8 Bình cầu 1 cổ nhám 29 1000ml   180. 000
500ml   90. 000
9 Bình tia nhựa 500ml                       24,000
250ml                       25,000
10 Bình hút ẩm có vòi 240mm                     650,000
210mm                     550,000
180mm                     350,000
150mm                     260,000
11 Bình hút ẩm không vòi 240mm                     510,000
210mm                     390,000
180mm                     260,000
150mm                     250,000
12 Bome kế 0-70                       26,000
0-35                       25,000
13 Buret có bạc khóa thủy tinh 50ml                       80,000
25ml                       73,000
10ml                       60,000
14 Buret không bạc khóa thủy tinh 25ml                       56,000
10ml                       54,000
15 Buret nâu 25ml                       70,000
16 Con khuấy từ 4cm                       55,000
3cm                       42,000
2cm                       40,000
1cm                       38,000
17 Cốc có vạch Bomex 5000ml                     285,000
3000ml                     197,000
2000ml                     140,000
1000ml                       62,000
500ml                       38,000
250ml                       30,000
100ml                       25,000
50ml                       24,000
Cốc có vạch không Bomex 100ml                       20,000
18 Cốc chân phễu 500ml                       80,000
250ml                       54,000
100ml                       35,000
19 Cồn kế 0-50                       23,000
50-100                       23,000
20 Cối chày sứ fi 16cm                       80,000
fi 10cm                       50,000
20 Chai công tơ gút trắng 125ml                       22,500
60ml                       20,000
21 Chai công tơ gút nâu 125ml                       22,000
60ml                       21,000
22 Chai trắng nút mài MH 1000ml                       41,000
500ml                       31,000
250ml                       30,000
60ml                       25,000
23 Chai nâu nút mài MR 1000ml                       52,000
500ml                       40,000
250ml                       35,000
60ml                       30,000
24 Chén cân 50*30 – 30*50                       25,000
40*25 – 25*40                       20,500
25*25                         16,000
25 Chén sứ 50ml                       23,500
40ml                       21,000
30ml                         19,000
26 Đèn cồn 250ml                       27,000
150ml                       19,000
27 Chổi rửa to                         10,000
nhỏ                         12,000
28 Hộp lồng petri 100mm                       24,500
90mm                       20,000
75mm                       22,500
29 La men 22×22                       21,000
20×20                       22,000
30 Lam kính                       25,000
31 Lưới amiang 23×23                       25,000
16×16                         18,000
32 Mặt kính đồng hồ 12   20 000
10   18 000
8   10 500
33 Nút cao su 1                         3,000
2                         2,000
3                         6,500
4                         8,500
5                         12,000
6                         14,000
7                         18,000
8                         16,000
9                         18,000
10                       17,000
34 Nút công tơ gút                         3,000
35 Ống đong 1000ml                       102,000
500ml                       80,000
250ml                       60,000
100ml                       32,000
50ml                       27,000
25ml                       26,000
10ml                       23,000
5ml                       22,000
36 Phễu chiết 500ml                       120,000
250ml                       90,000
  125ml                       80,000
37 Phễu thủy tinh fi 15cm                       70,000
fi 10cm                       35,000
  fi 6cm                       25,000
38 Pipet thẳng 50ml                       30,000
25ml                       25,000
20ml                       22,000
10ml                         16,000
  5ml                         16,000
2ml                         13,000
1ml                         16,000
39 Pipet bầu 50ml                       28,000
25ml                       28,000
20ml                       26,000
10ml                       25,000
5ml                       24,000
2ml                       23,000
1ml                       21,000
40 Quả bóp cao su đơn 9cm                       25,000
41 Thìa inox                       22,000
42 Sinh hàn nhám 29 30cm bóng (hồi lưu)                     130,000
thẳng                     130,000
xoắn                     150,000

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Sản phẩm : Chai lọ thủy tinh

Fields marked with an * are required
1190 lượt xem
Ngày 14 - 04, 2016

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI