CHỈ BLACK SILK CÓ KIM

4.13

Tên: CHỈ BLACK SILK CÓ KIM

Mã:

Giá: Theo danh mục

Giảm giá:

Tình trạng: Còn hàng

Đặt hàng

CHỈ BLACK SILK CÓ KIM

 

4.13

 

 Mô tả sản phẩm:

– Mã sản phẩm: S02HH6          Giá: 255,000 VNĐ ( 2 kim hình thang 06mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S02EE6           Giá: 211,500 VNĐ ( 2 kim tam giác 06mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S02B08           Giá: 66,000 VNĐ ( kim tròn 08mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S03HH6          Giá: 226,000 VNĐ ( 2 kim hình thang 06mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S03EE6           Giá: 182,000 VNĐ ( 2 kim tam giác 06mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S03B8             Giá: 58,500 VNĐ ( kim tròn 08mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S04HH6          Giá: 117,000 VNĐ ( 2 kim hình thang 06mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S04EE6           Giá: 109,500 VNĐ ( 2 kim tam giác 06mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S04B10           Giá: 37,000 VNĐ ( kim tròn 10mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S04E13           Giá: 53,000 VNĐ ( kim tam giác 13mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S05EE13        Giá: 81,000 VNĐ ( 2 kim tam giác 13mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S05B13           Giá: 34,000 VNĐ ( kim tròn 13mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S05E13           Giá: 42,500 VNĐ ( kim tam giác 13mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S07EE13        Giá: 79,200 VNĐ ( 2 kim tam giác 13mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S07B13           Giá: 35,000 VNĐ ( kim tròn 13mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S07D13           Giá: 41,000 VNĐ ( kim tam giác 13mm, 1/2C)

– Mã sản phẩm: S07E13           Giá: 39,000 VNĐ ( kim tam giác 13mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S10A26           Giá: 18,500 VNĐ ( kim tròn 26mm, 1/2C)

– Mã sản phẩm: S10E16           Giá: 22,000 VNĐ ( kim tam giác 16mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S15A26           Giá: 18,500 VNĐ ( kim tròn 26mm, 1/2C)

– Mã sản phẩm: S15E18           Giá: 18,500 VNĐ ( kim tam giác 18mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S20A26           Giá: 18,500 VNĐ ( kim tròn 26mm, 1/2C)

– Mã sản phẩm: S20E18           Giá: 20,000 VNĐ ( kim tam giác 18mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S20E26           Giá: 20,000 VNĐ ( kim tam giác 26mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S30A26           Giá: 18,500 VNĐ ( kim tròn 26mm, 1/2C)

– Mã sản phẩm: S30D26          Giá: 22,500 VNĐ ( kim tam giác 36mm, 1/2C)

– Mã sản phẩm: S30E24           Giá: 20,500 VNĐ ( kim tam giác 24mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S35A26           Giá: 19,000 VNĐ ( kim tròn 26mm, 1/2C)

– Mã sản phẩm: S35E26           Giá: 21,000 VNĐ ( kim tam giác 26mm, 3/8C)

– Mã sản phẩm: S40A26           Giá: 20,000 VNĐ ( kim tròn 26mm, 1/2C)

– Mã sản phẩm: S40D36          Giá: 22,500 VNĐ ( kim tam giác 36mm, 1/2C)

– Mã sản phẩm: S50A50           Giá: 23,000 VNĐ ( kim tròn 50mm, 1/2C)

– Tình trạng: Còn hàng

– Hãng sản xuất: CPT

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Sản phẩm : CHỈ BLACK SILK CÓ KIM

Fields marked with an * are required
396 lượt xem
Ngày 18 - 04, 2016

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI