DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO CÓ SẴN

Tên: DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO CÓ SẴN

Mã: Mã cụ thể trong danh mục

Giá: Giá liên hệ kèm số lượng

Giảm giá: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Đặt hàng

 

BÔNG,GẠC, VẬT LIỆU CẦM MÁU VÀ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG      
Băng keo có gạc vô trùng 7x5cm Băng keo có gạc vô trùng Curapor 7x5cm  Miếng Đức/Áo 100 Miếng/hộp
Băng keo có gạc vô trùng 10x8cm Băng keo có gạc vô trùng Curapor 10x8cm  Miếng Đức/Áo 50 Miếng/hộp
Băng keo có gạc vô trùng 10x15cm Băng keo có gạc vô trùng Curapor 10x15cm  Miếng Đức/Áo 50 Miếng/hộp
Băng keo có gạc vô trùng 10x20cm Băng keo có gạc vô trùng Curapor 10x20cm  Miếng Đức/Áo 50 Miếng/hộp
Băng keo có gạc vô trùng 10x25cm Băng keo có gạc vô trùng Curapor 10x25cm  Miếng Đức/Áo 50 Miếng/hộp
Băng keo có gạc vô trùng 10x30cm Băng keo có gạc vô trùng Curapor 10x30cm  Miếng Đức/Áo 50 Miếng/hộp
Băng keo có gạc vô trùng không thấm nước 7x5cm Băng keo có gạc vô trùng không thấm nước Curapor Transparent 7x5cm  Miếng Đức/Áo 50 Miếng/hộp
Miếng dán phẫu trường 15×20 cm Miếng dán phẫu trường Raucodrape 15×20 cm  Miếng Đức/Áo 10 Miếng/hộp
Miếng dán phẫu trường 30×20 cm Miếng dán phẫu trường Raucodrape 30×20 cm  Miếng Đức/Áo 10 Miếng/hộp
Miếng dán phẫu trường 45×20 cm Miếng dán phẫu trường Raucodrape 45×20 cm  Miếng Đức/Áo 10 Miếng/hộp
Miếng dán phẫu trường 40×35 cm Miếng dán phẫu trường Raucodrape 40×35 cm  Miếng Đức/Áo 10 Miếng/hộp
Miếng dán phẫu trường 45×50 cm Miếng dán phẫu trường Raucodrape 45×50 cm  Miếng Đức/Áo 10 Miếng/hộp
Băng cố định kim luồn vô trùng 6x9cm Băng cố định kim luồn vô trùng Curafix IV 6x9cm  Miếng Đức/Áo 50 Miếng/hộp
Băng keo cuộn co giãn 10cm x 10m Băng keo cuộn co giãn Curafix H 10cm x 10m  Cuộn Đức/Áo 1 Cuộn/hộp
Băng keo cuộn co giãn 5cm x 10m Băng keo cuộn co giãn Curafix H 5cm x 10m  Cuộn Đức/Áo 1 Cuộn/hộp
Miếng cầm máu mũi Miếng cầm máu mũi Raucocel có dây rút  Miếng Anh 10 Miếng/hộp
Miếng che lỗ mở khí quản 8x9cm Miếng che lỗ mở khí quản Metalline 8x9cm  Miếng Đức/Áo 50 Miếng/hộp
Bông cầm máu tự tiêu 80x50x10mm Bông cầm máu tự tiêu Surgispon 80x50x10mm  Miếng Ấn Độ 10 Miếng/hộp
Bông cầm máu tự tiêu 70x50x10mm Bông cầm máu tự tiêu Surgispon 70x50x10mm  Miếng Ấn Độ 10 Miếng/hộp
Bông cầm máu tự tiêu 80x30mm Bông cầm máu tự tiêu Surgispon 80x30mm  Miếng Ấn Độ 10 Miếng/hộp
VẬT TƯ TIÊU HAO DÙNG TRONG CHUYÊN KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU      
Điện cực tim Điện cực tim người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh Swaromed dùng 1 bệnh nhân Cái Áo 50 Miếng/gói
Điện cực tim dùng trong môi trường MRI Điện cực tim dùng trong môi trường MRI Cái Áo 50 Miếng/gói
Bóng bóp giúp thở NL, TE, SS Bóng bóp giúp thở người lớn bằng Silicon cao cấp (resusciator) người lớn, trẻ em, sơ sinh (MR100) Bộ Đài Loan 1 Bộ/hộp
Bóng bóp giúp thở NL, TE, SS Bóng bóp giúp thở người lớn bằng Silicon cao cấp (resusciator) người lớn, trẻ em, sơ sinh (Rescu 7) Bộ Đài Loan 1 Bộ/hộp
Dây thở Silicon dùng nhiều lần NL, TE Dây thở Silicon 22F dùng nhiều: NL, TE Bộ Đài Loan 1 Bộ/hộp
Dây thở Ncpap dùng nhiều lần Dây thở Ncpap silicone dùng nhiều lần Bộ Đài Loan 1 Bộ/gói
Bộ dây gây mê trẻ em Jackson Ree, 1 lít Bộ dây gây mê trẻ em Jackson Ree, 1 lít Bộ Đài Loan 1 Bộ/gói
Lọc khuẩn có cổng đo C02 Lọc khuẩn có cổng đo C02 Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Lọc khuẩn 2 chức năng Lọc khuẩn 2 chức năng Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Lọc khuẩn 3 chức năng Lọc khuẩn 3 chức năng HMEF Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Đoạn nối dây máy thở Đoạn nối mềm Catheter Mount Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Bóp bóng dùng 1 bệnh nhân NL, TE, SS Bóp bóng dùng 1 bệnh nhân NL, TE, SS Bộ Đài Loan 1 Bộ/gói
Bóp sơ sinh Bóp bóng chuyên sơ sinh – nCVM (BR12) Bộ Đài Loan 1 Bộ/hộp
Bóp bóng sơ sinh Bóp bóng chuyên sơ sinh – nBag (BR32) Bộ Đài Loan 1 Bộ/hộp
Đồng hồ đo áp lực thở ra của bóng bóp Đồng hồ đo áp lực thở ra của bóp bóng ( sử dụng được luôn cho hệ thống Ncpap) Cái Đài Loan 1 cái/gói
Mask gây mê các cỡ Mask gây mê các cỡ Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Túi gây mê 3 lít Túi gây mê 3 lít Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Tay dao đốt điện 2 nút bấm, 3 chấu dùng cho máy cắt đốt Tay dao đốt điện 3 chấu dùng cho máy cắt đốt sử dụng 1 bệnh nhân Cái Trung Quốc 1 Cái/gói
Co nối chữ T có cổng oxy Co nối chữ T có cổng oxy Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Phổi giả Người lớn 1 lít Phổi giả Người lớn 1 lít Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Phổi giả Trẻ em 0,5 lít Phổi giả Trẻ em 0,5 lít Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Bẩy nước chuyên dùng cho dây thở NL, TE Bẩy nước chuyên dùng cho dây thở NL, TE Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Co nối MDI Co nối MDI Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Bình tạo nhiệt Humi.AIDE 5 Bình tạo nhiệt Humi.AIDE 5 Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Bình làm ẩm (Chamber) Bình làm ẩm (Chamber) Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Ống mở 2 nòng khí quản các loại Ống mở khí quản 2 nòng có bóng, không có cửa sổ các cỡ Cái Đức 1 Cái/hộp
Ống mở 2 nòng khí quản các loại Ống mở khí quản 2 nòng có bóng có cửa sổ các cỡ Cái Đức 1 Cái/hộp
Ống mở 2 nòng khí quản các loại Ống mở khí quản 2 nòng không bóng, không có cửa sổ các cỡ Cái Đức 1 Cái/hộp
Ống tmở 2 nòng khí quản các loại Ống mở khí quản 2 nòng không bóng có cửa sổ các cỡ Cái Đức 1 Cái/hộp
Ống mở khí quản sơ sinh Ống mở khí quản sơ sinh #355 Cái Đức 1 Cái/hộp
Ống mở khí quản sơ sinh Ống mở khí quản sơ sinh #350 Cái Đức 1 Cái/hộp
Bộ mở khí quản cấp cứu qua da Bộ mở khí quản cấp cứu qua da #520 Cái Đức 1 Cái/hộp
Mặt nạ thở không xâm nhập dùng cho máy thở chính quy cao cấp Mặt nạ thở không xâm nhập dùng cho máy thở chính quy cao cấp Cái Úc 1 Cái/gói
Cảm biến dòng dùng cho máy thở Draeger Flow Sensor- Cảm biến dòng (SpiroQuant A + Draeger Flow Sensor-1000470 Cái Đức 1 Cái/gói
Cảm biến dòng dùng cho máy thở Hamilton Flow Sensor Cảm biến dòng ( SpiroQuant H + Hamilton Flow Sensor -07-00-0001 Cái Đức 1 Cái/gói
Cảm biến SpO2 loại kẹp ngón dùng cho monitor Philips Cảm biến SpO2 loại kẹp ngón dùng cho monitor Philips Cái Đức 1 Cái/Hộp
Cảm biến SpO2 loại kẹp ngón dùng cho monitor Nihon Kohden Cảm biến SpO2 loại kẹp ngón dùng cho monitor Nihon Kohden Cái Đức 1 Cái/Hộp
Cảm biến SpO2 loại kẹp ngón dùng cho máy Nonin Cảm biến SpO2 loại kẹp ngón dùng cho máy Nonin Cái Đức 1 Cái/Hộp
Cảm biến Oxy (O2-Sensor Drager)-01-00-0014 Cảm biến Oxy (O2-Sensor Drager)-01-00-0014 Cái Đức 1 Cái/Hộp
Cảm biến Oxy (O2-Sensor Hamilton)-01-00-0047 Cảm biến Oxy (O2-Sensor Hamilton)-01-00-0047 Cái Đức 1 Cái/Hộp
Cảm biến Oxy (O2-Sensor Bird)-01-00-0020 Cảm biến Oxy (O2-Sensor Bird)-01-00-0020 Cái Đức 1 Cái/Hộp
Van benveniste dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh (dùng nhiều lần) Van tạo áp lực medijet (van benveniste cải tiến) dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh, loại dùng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/Hộp
Van benveniste dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh Van tạo áp lực medijet (van benveniste cải tiến) dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh, loại dùng một lần Cái Đức 1 Cái/bịch
Van dẫn khí dùng cho hệ thống thở Bubble CPAP cho nhi, sơ sinh Van dẫn khí dùng cho hệ thống thở Bubble CPAP cho nhi, sơ sinh Cái Đức 1 Cái/bịch
Mặt nạ thở dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh, loại silicone Mặt nạ thở dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh, loại silicone Cái Đức 1 Cái/bịch
Gọng thở mũi dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh, loại silicone Gọng thở mũi dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh, loại silicone Cái Đức 1 Cái/bịch
RAM cannula dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh Gọng thở mũi dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh, loại RAM cannula Cái Đức 1 Cái/bịch
Nón giữ ấm và cố định van medijet Nón giữ ấm và cố định van medijet Cái Đức 1 Cái/bịch
Bình Bubble CPAP Bình tạo CPAP dùng cho hệ thống Bubble CPAP cho nhi sơ sinh Cái Đài Loan 1 Cái/bịch
Van an toàn dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh Van an toàn (PLS valve) dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh Cái Đài Loan 1 Cái/bịch
VẬT TƯ TIÊU HAO DÙNG TRONG CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT      
Tấm điện cực trung tính dùng cho máy cắt đốt Tấm điện cực trung tính dùng cho máy cắt đốt sử dụng một bệnh nhân (Dùng 1 lần) Cái Áo 5 Cái/gói
Tay dao cắt đốt 2 nút bấm, dây dài 4 m, sử dụng 1 lần Tay dao 2 nút bấm, dây dài 3 m, đầu gắn 3 chấu, tiệt trùng, kèm đầu dao hình kiếm, sử dụng một lần Cái Trung Quốc 1 Cái/gói
Dây nối điện cực dán trung tính Dây nối điện cực dán trung tính Cái Trung Quốc 1 Cái/gói
Tay dao cắt đốt 2 nút bấm, dây dài 4 m, sử dụng 1 lần Tay dao 2 nút bấm, dây dài 3 m, đầu gắn 3 chấu, tiệt trùng, kèm đầu dao hình kiếm, sử dụng một lần Cái Đức 1 Cái/gói
Tay dao cắt đốt 2 nút bấm, dây dài 4 m, sử dụng nhiều lần Tay dao 2 nút bấm, dây dài 4 m, đầu gắn 3 chấu, kèm đầu dao hình kiếm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Đầu điện cực hình xẻng, dài 120 mm Đầu điện cực hình xẻng 2.3 x19 mm, thẳng, dài 120 mm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Đầu điện cực hình kim mảnh Đầu điện cực hình kim mảnh, Ø 0.5 x 3mm, dài 40 mm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Đầu điện cực hình cầu ø 3 mm, thẳng, dài 110 mm Đầu điện cực hình cầu ø 3 mm, thẳng, dài 110 mm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Đầu điện cực hình vòng ø 10 mm, thẳng, dài 130 mm, dùng trong khoét chóp tử cung Đầu điện cực hình vòng ø 10 mm, thẳng, dài 130 mm, dùng trong khoét chóp tử cung, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Đầu điện cực hình vòng ø 15 mm, thẳng, dài 135 mm, dùng trong khoét chóp tử cung Đầu điện cực hình vòng ø 15 mm, thẳng, dài 135 mm, dùng trong khoét chóp tử cung, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Điện cực dán trung tính hình omega, sử dụng 1 lần Điện cực dán trung tính Nessy, hình omega, sử dụng 1 lần Cái Đức 1 Cái/gói
Điện cực trung tính silicone, loại nhỏ Điện cực trung tính silicone, 170 x 111 mm (loại nhỏ), sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Điện cực trung tính silicone, loại lớn Điện cực trung tính silicone, 295 x 175 mm (loại lớn), sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Dây nối điện cực dán trung tính, dài 4 m, sử dụng nhiều lần Dây nối điện cực dán trung tính , dài 4 m, đầu gắn chấu dẹp, 2 lỗ chìm,/chấu tròn (chuẩn Martin), sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Dây nối điện cực dán trung tính, dài 4 m, sử dụng nhiều lần Dây nối điện cực dán trung tính, dài 4 m, đầu gắn 1 chấu tròn lớn , sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Dây nối điện cực trung tính silicone, dài 4 m, sử dụng nhiều lần Dây nối điện cực trung tính silicone, dài 4 m, đầu gắn chấu dẹp, 2 lỗ chìmchấu tròn (chuẩn Martin), sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Dây nối điện cực trung tính silicone, dài 4 m, sử dụng nhiều lần Dây nối điện cực trung tính silicone, dài 4 m, đầu gắn 1 chấu tròn lớn, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Dây nối dùng cho dụng cụ đơn cực, dài 4 m, sử dụng nhiều lần Dây nối dụng cụ đơn cực, dài 4m, đầu gắn 1 chấu, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Kẹp lưỡng cực, thẳng, đầu tip 1 mm, dài 19 cm Kẹp lưỡng cực, thẳng, đầu tip 1 mm, dài 19 cm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kẹp lưỡng cực, đầu tip 1 mm, dài 19 cm, cán bayonet Kẹp lưỡng cực, đầu tip 1 mm, dài 19 cm, cán bayonet, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kéo lưỡng cực, dài 180 mm/ 230 mm, dây nối dài 4 m, sử dụng nhiều lần Kéo lưỡng cực BiSect, dài 180 mm/ 230 mm, dây nối dài 4 m, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kẹp lưỡng cực nội soi, Maryland, tip có rãnh/ tip hở có cửa sổ, có rãnh/, đk 5 mm, dài 340 mm, dây nối dài 4 m, sử dụng nhiều lần Kẹp lưỡng cực nội soi, Maryland, tip có rãnh/ tip hở có cửa sổ, có rãnh/, đk 5 mm, dài 340 mm, dây nối dài 4 m, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Tay cầm kẹp lưỡng cực nội soi Tay cầm kẹp lưỡng cực nội soi, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Vỏ ngoài của kẹp lưỡng cực nội soi Vỏ ngoài của kẹp lưỡng cực nội soi, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Lưỡi kẹp lưỡng cực nội soi, Maryland, tip có rãnh/  tip hở có cửa sổ, có rãnh, đk 5 mm, dài 340 mm, sử dụng nhiều lần Lưỡi kẹp lưỡng cực nội soi, Maryland, tip có rãnh/  tip hở có cửa sổ, có rãnh, đk 5 mm, dài 340 mm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kéo lưỡng cực nội soi, đk 5 mm, dài 350 cm Kéo lưỡng cực nội soi LAP BiSect Micro, đk 5 mm, dài 350 cm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Tay cầm kéo lưỡng cực nội soi , sử dụng nhiều lần Tay cầm kéo lưỡng cực nội soi LAP BiSect , sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Vỏ ngoài của kéo lưỡng cực nội soi, đk 5 mm, dài 350 mm, sử dụng nhiều lần Vỏ ngoài của kéo lưỡng cực nội soi BiSect Micro, đk 5 mm, dài 350 mm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Vỏ cách điện của kéo lưỡng cực nội soi, đk 5 mm, dài 350 mm, sử dụng nhiều lần Vỏ cách điện của kéo lưỡng cực nội soi BiSect Micro , đk 5 mm, dài 350 mm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Lưỡi kéo lưỡng cực nội soi, đk 5 mm, dài 350 mm, sử dụng nhiều lần Lưỡi kéo lưỡng cực nội soi BiSect Micro nội soi, đk 5 mm, dài 350 mm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kẹp hàn mạch máu, tip cong 23 độ,trơn nhẵn, phủ ceramic, dài 150 mm, dây dài 4 m, sử dụng nhiều lần Kẹp hàn mạch máu BiClamp 150 C, tip cong 23 độ,trơn nhẵn, phủ ceramic, dài 150 mm, dây dài 4 m, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kẹp hàn mạch máu, tip cong 18 độ,trơn nhẵn,phủ ceramic, dài 200 mm, dây dài 4 m, sử dụng nhiều lần Kẹp hàn mạch máu BiClamp 200 C, tip cong 18 độ,trơn nhẵn,phủ ceramic, dài 200 mm, dây dài 4 m, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kẹp hàn mạch máu, tip cong 18 độ,trơn nhẵn, dài 200 mm, dây dài 4 m,có lớp cách nhiệt, sử dụng nhiều lần Kẹp hàn mạch máu BiClamp 201 T, tip cong 18 độ,trơn nhẵn, dài 200 mm, dây dài 4 m,có lớp cách nhiệt, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kẹp hàn mạch máu nội soi, Maryland /Kelly, tip không dính, đk 5 mm, dài 340 mm, dây dài 4 m, sử dụng nhiều lần Kẹp hàn mạch máu nội soi BiClamp LAP, Maryland/Kelly, đk 5 mm, tip không dính, dài 340 mm, dây dài 4 m, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kẹp hàn mạch máu, tip nhẵn, đk 5 mm, không dính, dài 110 mm, dây dài 4 m, sử dụng nhiều lần Kẹp hàn mạch máu BiClamp 110, tip nhẵn, đk 5 mm, không dính, dài 110 mm, dây dài 4 m, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Tay cầm kẹp hàn mạch máu nội soi, sử dụng nhiều lần Tay cầm kẹp hàn mạch máu nội soi BiClamp LAP, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Vỏ ngoài của kẹp hàn mạch máu nội soi, sử dụng nhiều lần Vỏ ngoài của kẹp hàn mạch máu nội soi BiClamp LAP, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Lưỡi kẹp hàn mạch máu, Maryland, tip có rãnh, đk 5 mm, dài 340 mm Lưỡi kẹp hàn mạch máu BiClamp LAP, Maryland/ Kelly, đk 5 mm, dài 340 mm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kẹp hàn cắt mạch máu, dài 200 mm, dây dài 4 m, tiệt trùng, sử dụng 1 lần Kẹp hàn cắt mạch máu BiCision, dài 200-350 mm, dây dài 4 m, tiệt trùng, sử dụng 1 lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kẹp lưỡng cực không dính SuperGliss, dài 20 cm, tip 0.7 – 1.0 mm, đầu thẳng hoặc gập, cán thẳng Kẹp lưỡng cực không dính SuperGliss, dài 20 cm, tip 0.7 mm, cán thẳng Cái Đức 1 Cái/Hộp
Kẹp lưỡng cực không dính SuperGliss, dài từ 20 – 23 cm, đầu tip 0.4 – 1.0 mm, cán bayonet Kẹp lưỡng cực không dính SuperGliss, dài 20 cm, tip 0.7 mm cán bayonet Cái Đức 1 Cái/Hộp
Dây nối cho dụng cụ lưỡng cực/nội soi, dài 4.5m Dây nối cho dụng cụ lưỡng cực/nội soi, dài 4.5m Sợi Đức 1 Sợi/Gói
Dây nối dụng cụ đơn cực, dài 4.5 m Dây nối dụng cụ đơn cực, dài 4.5 m Sợi Đức 1 Sợi/Gói
Điện cực kim cho phẫu thuật thanh quản 228 – 236mm, Ø0.3mm, đầu gập 0 – 90 độ Điện cực ARROWtip cho phẫu thuật thanh quản 228 – 236mm, Ø0.3mm, đầu gập 0 – 90 độ Cái Đức 1 Cái/Hộp
Điện cực kim thẳng dài từ 56mm – 109, Ø0.3mm, đầu gập 0 – 45 độ Điện cực ARROWtip thẳng dài từ 56mm – 109, Ø0.3mm, đầu gập 0 – 45 độ Cái Đức 1 Cái/Hộp
Điện cực loop các kích cỡ Điện cực loop các kích cỡ Cái Đức 1 Cái/Hộp
Điện cực hình cầu các kích cỡ Điện cực hình cầu các kích cỡ Cái Đức 1 Cái/Hộp
Kẹp lưỡng cực To-BiTE không dính dành cho phẫu thuật cắt bỏ amidal, có kênh hút Kẹp lưỡng cực To-BiTE không dính dành cho phẫu thuật cắt bỏ amidal, có kênh hút Cái Đức 1 Cái/Hộp
Kẹp lưỡng cực Calvian dài 12 – 23 cm, đầu cong 15 – 45 độ, có kênh hút Kẹp lưỡng cực Calvian dài 12 – 23 cm, đầu cong 15 – 45 độ, có kênh hút Cái Đức 1 Cái/Hộp
Ống hút đốt không dính, dài 13 – 25 cm, Ø 3.3 – 4.3mm Ống hút đốt không dính, dài 13 cm, Ø 4.3mm, có thể bẻ cong được Cái Đức 1 Cái/Hộp
Mũi khoan tự dừng, sử dụng 1 lần, từ 6/9 mm đến 11/14mm, sử dụng trên hộp sọ dày 1.0 – 3.0 mm Mũi khoan tự dừng, sử dụng 1 lần, từ 6/9 mm đến 11/14mm, sử dụng trên hộp sọ dày 1.0 – 3.0 mm Cái Đức 1 cái/hộp
Mũi khoan tự dừng, sử dụng nhiều lần, từ 7/11 mm đến 11/14mm, sử dụng trên hộp sọ dày 3.0 mm Mũi khoan tự dừng, sử dụng nhiều lần, từ 7/11 mm đến 11/14mm, sử dụng trên hộp sọ dày 3.0 mm Cái Đức 1 cái/hộp
BÔNG,GẠC, VẬT LIỆU CẦM MÁU VÀ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG      
Băng keo có gạc vô trùng 7x5cm Băng keo có gạc vô trùng Curapor 7x5cm  Miếng Đức/Áo 100 Miếng/hộp
Băng keo có gạc vô trùng 10x8cm Băng keo có gạc vô trùng Curapor 10x8cm  Miếng Đức/Áo 50 Miếng/hộp
Băng keo có gạc vô trùng 10x15cm Băng keo có gạc vô trùng Curapor 10x15cm  Miếng Đức/Áo 50 Miếng/hộp
Băng keo có gạc vô trùng 10x20cm Băng keo có gạc vô trùng Curapor 10x20cm  Miếng Đức/Áo 50 Miếng/hộp
Băng keo có gạc vô trùng 10x25cm Băng keo có gạc vô trùng Curapor 10x25cm  Miếng Đức/Áo 50 Miếng/hộp
Băng keo có gạc vô trùng 10x30cm Băng keo có gạc vô trùng Curapor 10x30cm  Miếng Đức/Áo 50 Miếng/hộp
Băng keo có gạc vô trùng không thấm nước 7x5cm Băng keo có gạc vô trùng không thấm nước Curapor Transparent 7x5cm  Miếng Đức/Áo 50 Miếng/hộp
Miếng dán phẫu trường 15×20 cm Miếng dán phẫu trường Raucodrape 15×20 cm  Miếng Đức/Áo 10 Miếng/hộp
Miếng dán phẫu trường 30×20 cm Miếng dán phẫu trường Raucodrape 30×20 cm  Miếng Đức/Áo 10 Miếng/hộp
Miếng dán phẫu trường 45×20 cm Miếng dán phẫu trường Raucodrape 45×20 cm  Miếng Đức/Áo 10 Miếng/hộp
Miếng dán phẫu trường 40×35 cm Miếng dán phẫu trường Raucodrape 40×35 cm  Miếng Đức/Áo 10 Miếng/hộp
Miếng dán phẫu trường 45×50 cm Miếng dán phẫu trường Raucodrape 45×50 cm  Miếng Đức/Áo 10 Miếng/hộp
Băng cố định kim luồn vô trùng 6x9cm Băng cố định kim luồn vô trùng Curafix IV 6x9cm  Miếng Đức/Áo 50 Miếng/hộp
Băng keo cuộn co giãn 10cm x 10m Băng keo cuộn co giãn Curafix H 10cm x 10m  Cuộn Đức/Áo 1 Cuộn/hộp
Băng keo cuộn co giãn 5cm x 10m Băng keo cuộn co giãn Curafix H 5cm x 10m  Cuộn Đức/Áo 1 Cuộn/hộp
Miếng cầm máu mũi Miếng cầm máu mũi Raucocel có dây rút  Miếng Anh 10 Miếng/hộp
Miếng che lỗ mở khí quản 8x9cm Miếng che lỗ mở khí quản Metalline 8x9cm  Miếng Đức/Áo 50 Miếng/hộp
Bông cầm máu tự tiêu 80x50x10mm Bông cầm máu tự tiêu Surgispon 80x50x10mm  Miếng Ấn Độ 10 Miếng/hộp
Bông cầm máu tự tiêu 70x50x10mm Bông cầm máu tự tiêu Surgispon 70x50x10mm  Miếng Ấn Độ 10 Miếng/hộp
Bông cầm máu tự tiêu 80x30mm Bông cầm máu tự tiêu Surgispon 80x30mm  Miếng Ấn Độ 10 Miếng/hộp
VẬT TƯ TIÊU HAO DÙNG TRONG CHUYÊN KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU      
Điện cực tim Điện cực tim người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh Swaromed dùng 1 bệnh nhân Cái Áo 50 Miếng/gói
Điện cực tim dùng trong môi trường MRI Điện cực tim dùng trong môi trường MRI Cái Áo 50 Miếng/gói
Bóng bóp giúp thở NL, TE, SS Bóng bóp giúp thở người lớn bằng Silicon cao cấp (resusciator) người lớn, trẻ em, sơ sinh (MR100) Bộ Đài Loan 1 Bộ/hộp
Bóng bóp giúp thở NL, TE, SS Bóng bóp giúp thở người lớn bằng Silicon cao cấp (resusciator) người lớn, trẻ em, sơ sinh (Rescu 7) Bộ Đài Loan 1 Bộ/hộp
Dây thở Silicon dùng nhiều lần NL, TE Dây thở Silicon 22F dùng nhiều: NL, TE Bộ Đài Loan 1 Bộ/hộp
Dây thở Ncpap dùng nhiều lần Dây thở Ncpap silicone dùng nhiều lần Bộ Đài Loan 1 Bộ/gói
Bộ dây gây mê trẻ em Jackson Ree, 1 lít Bộ dây gây mê trẻ em Jackson Ree, 1 lít Bộ Đài Loan 1 Bộ/gói
Lọc khuẩn có cổng đo C02 Lọc khuẩn có cổng đo C02 Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Lọc khuẩn 2 chức năng Lọc khuẩn 2 chức năng Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Lọc khuẩn 3 chức năng Lọc khuẩn 3 chức năng HMEF Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Đoạn nối dây máy thở Đoạn nối mềm Catheter Mount Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Bóp bóng dùng 1 bệnh nhân NL, TE, SS Bóp bóng dùng 1 bệnh nhân NL, TE, SS Bộ Đài Loan 1 Bộ/gói
Bóp sơ sinh Bóp bóng chuyên sơ sinh – nCVM (BR12) Bộ Đài Loan 1 Bộ/hộp
Bóp bóng sơ sinh Bóp bóng chuyên sơ sinh – nBag (BR32) Bộ Đài Loan 1 Bộ/hộp
Đồng hồ đo áp lực thở ra của bóng bóp Đồng hồ đo áp lực thở ra của bóp bóng ( sử dụng được luôn cho hệ thống Ncpap) Cái Đài Loan 1 cái/gói
Mask gây mê các cỡ Mask gây mê các cỡ Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Túi gây mê 3 lít Túi gây mê 3 lít Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Tay dao đốt điện 2 nút bấm, 3 chấu dùng cho máy cắt đốt Tay dao đốt điện 3 chấu dùng cho máy cắt đốt sử dụng 1 bệnh nhân Cái Trung Quốc 1 Cái/gói
Co nối chữ T có cổng oxy Co nối chữ T có cổng oxy Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Phổi giả Người lớn 1 lít Phổi giả Người lớn 1 lít Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Phổi giả Trẻ em 0,5 lít Phổi giả Trẻ em 0,5 lít Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Bẩy nước chuyên dùng cho dây thở NL, TE Bẩy nước chuyên dùng cho dây thở NL, TE Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Co nối MDI Co nối MDI Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Bình tạo nhiệt Humi.AIDE 5 Bình tạo nhiệt Humi.AIDE 5 Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Bình làm ẩm (Chamber) Bình làm ẩm (Chamber) Cái Đài Loan 1 Cái/gói
Ống mở 2 nòng khí quản các loại Ống mở khí quản 2 nòng có bóng, không có cửa sổ các cỡ Cái Đức 1 Cái/hộp
Ống mở 2 nòng khí quản các loại Ống mở khí quản 2 nòng có bóng có cửa sổ các cỡ Cái Đức 1 Cái/hộp
Ống mở 2 nòng khí quản các loại Ống mở khí quản 2 nòng không bóng, không có cửa sổ các cỡ Cái Đức 1 Cái/hộp
Ống tmở 2 nòng khí quản các loại Ống mở khí quản 2 nòng không bóng có cửa sổ các cỡ Cái Đức 1 Cái/hộp
Ống mở khí quản sơ sinh Ống mở khí quản sơ sinh #355 Cái Đức 1 Cái/hộp
Ống mở khí quản sơ sinh Ống mở khí quản sơ sinh #350 Cái Đức 1 Cái/hộp
Bộ mở khí quản cấp cứu qua da Bộ mở khí quản cấp cứu qua da #520 Cái Đức 1 Cái/hộp
Mặt nạ thở không xâm nhập dùng cho máy thở chính quy cao cấp Mặt nạ thở không xâm nhập dùng cho máy thở chính quy cao cấp Cái Úc 1 Cái/gói
Cảm biến dòng dùng cho máy thở Draeger Flow Sensor- Cảm biến dòng (SpiroQuant A + Draeger Flow Sensor-1000470 Cái Đức 1 Cái/gói
Cảm biến dòng dùng cho máy thở Hamilton Flow Sensor Cảm biến dòng ( SpiroQuant H + Hamilton Flow Sensor -07-00-0001 Cái Đức 1 Cái/gói
Cảm biến SpO2 loại kẹp ngón dùng cho monitor Philips Cảm biến SpO2 loại kẹp ngón dùng cho monitor Philips Cái Đức 1 Cái/Hộp
Cảm biến SpO2 loại kẹp ngón dùng cho monitor Nihon Kohden Cảm biến SpO2 loại kẹp ngón dùng cho monitor Nihon Kohden Cái Đức 1 Cái/Hộp
Cảm biến SpO2 loại kẹp ngón dùng cho máy Nonin Cảm biến SpO2 loại kẹp ngón dùng cho máy Nonin Cái Đức 1 Cái/Hộp
Cảm biến Oxy (O2-Sensor Drager)-01-00-0014 Cảm biến Oxy (O2-Sensor Drager)-01-00-0014 Cái Đức 1 Cái/Hộp
Cảm biến Oxy (O2-Sensor Hamilton)-01-00-0047 Cảm biến Oxy (O2-Sensor Hamilton)-01-00-0047 Cái Đức 1 Cái/Hộp
Cảm biến Oxy (O2-Sensor Bird)-01-00-0020 Cảm biến Oxy (O2-Sensor Bird)-01-00-0020 Cái Đức 1 Cái/Hộp
Van benveniste dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh (dùng nhiều lần) Van tạo áp lực medijet (van benveniste cải tiến) dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh, loại dùng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/Hộp
Van benveniste dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh Van tạo áp lực medijet (van benveniste cải tiến) dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh, loại dùng một lần Cái Đức 1 Cái/bịch
Van dẫn khí dùng cho hệ thống thở Bubble CPAP cho nhi, sơ sinh Van dẫn khí dùng cho hệ thống thở Bubble CPAP cho nhi, sơ sinh Cái Đức 1 Cái/bịch
Mặt nạ thở dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh, loại silicone Mặt nạ thở dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh, loại silicone Cái Đức 1 Cái/bịch
Gọng thở mũi dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh, loại silicone Gọng thở mũi dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh, loại silicone Cái Đức 1 Cái/bịch
RAM cannula dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh Gọng thở mũi dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh, loại RAM cannula Cái Đức 1 Cái/bịch
Nón giữ ấm và cố định van medijet Nón giữ ấm và cố định van medijet Cái Đức 1 Cái/bịch
Bình Bubble CPAP Bình tạo CPAP dùng cho hệ thống Bubble CPAP cho nhi sơ sinh Cái Đài Loan 1 Cái/bịch
Van an toàn dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh Van an toàn (PLS valve) dùng cho hệ thống thở CPAP cho nhi, sơ sinh Cái Đài Loan 1 Cái/bịch
VẬT TƯ TIÊU HAO DÙNG TRONG CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT      
Tấm điện cực trung tính dùng cho máy cắt đốt Tấm điện cực trung tính dùng cho máy cắt đốt sử dụng một bệnh nhân (Dùng 1 lần) Cái Áo 5 Cái/gói
Tay dao cắt đốt 2 nút bấm, dây dài 4 m, sử dụng 1 lần Tay dao 2 nút bấm, dây dài 3 m, đầu gắn 3 chấu, tiệt trùng, kèm đầu dao hình kiếm, sử dụng một lần Cái Trung Quốc 1 Cái/gói
Dây nối điện cực dán trung tính Dây nối điện cực dán trung tính Cái Trung Quốc 1 Cái/gói
Tay dao cắt đốt 2 nút bấm, dây dài 4 m, sử dụng 1 lần Tay dao 2 nút bấm, dây dài 3 m, đầu gắn 3 chấu, tiệt trùng, kèm đầu dao hình kiếm, sử dụng một lần Cái Đức 1 Cái/gói
Tay dao cắt đốt 2 nút bấm, dây dài 4 m, sử dụng nhiều lần Tay dao 2 nút bấm, dây dài 4 m, đầu gắn 3 chấu, kèm đầu dao hình kiếm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Đầu điện cực hình xẻng, dài 120 mm Đầu điện cực hình xẻng 2.3 x19 mm, thẳng, dài 120 mm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Đầu điện cực hình kim mảnh Đầu điện cực hình kim mảnh, Ø 0.5 x 3mm, dài 40 mm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Đầu điện cực hình cầu ø 3 mm, thẳng, dài 110 mm Đầu điện cực hình cầu ø 3 mm, thẳng, dài 110 mm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Đầu điện cực hình vòng ø 10 mm, thẳng, dài 130 mm, dùng trong khoét chóp tử cung Đầu điện cực hình vòng ø 10 mm, thẳng, dài 130 mm, dùng trong khoét chóp tử cung, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Đầu điện cực hình vòng ø 15 mm, thẳng, dài 135 mm, dùng trong khoét chóp tử cung Đầu điện cực hình vòng ø 15 mm, thẳng, dài 135 mm, dùng trong khoét chóp tử cung, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Điện cực dán trung tính hình omega, sử dụng 1 lần Điện cực dán trung tính Nessy, hình omega, sử dụng 1 lần Cái Đức 1 Cái/gói
Điện cực trung tính silicone, loại nhỏ Điện cực trung tính silicone, 170 x 111 mm (loại nhỏ), sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Điện cực trung tính silicone, loại lớn Điện cực trung tính silicone, 295 x 175 mm (loại lớn), sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Dây nối điện cực dán trung tính, dài 4 m, sử dụng nhiều lần Dây nối điện cực dán trung tính , dài 4 m, đầu gắn chấu dẹp, 2 lỗ chìm,/chấu tròn (chuẩn Martin), sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Dây nối điện cực dán trung tính, dài 4 m, sử dụng nhiều lần Dây nối điện cực dán trung tính, dài 4 m, đầu gắn 1 chấu tròn lớn , sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Dây nối điện cực trung tính silicone, dài 4 m, sử dụng nhiều lần Dây nối điện cực trung tính silicone, dài 4 m, đầu gắn chấu dẹp, 2 lỗ chìmchấu tròn (chuẩn Martin), sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Dây nối điện cực trung tính silicone, dài 4 m, sử dụng nhiều lần Dây nối điện cực trung tính silicone, dài 4 m, đầu gắn 1 chấu tròn lớn, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Dây nối dùng cho dụng cụ đơn cực, dài 4 m, sử dụng nhiều lần Dây nối dụng cụ đơn cực, dài 4m, đầu gắn 1 chấu, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/gói
Kẹp lưỡng cực, thẳng, đầu tip 1 mm, dài 19 cm Kẹp lưỡng cực, thẳng, đầu tip 1 mm, dài 19 cm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kẹp lưỡng cực, đầu tip 1 mm, dài 19 cm, cán bayonet Kẹp lưỡng cực, đầu tip 1 mm, dài 19 cm, cán bayonet, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kéo lưỡng cực, dài 180 mm/ 230 mm, dây nối dài 4 m, sử dụng nhiều lần Kéo lưỡng cực BiSect, dài 180 mm/ 230 mm, dây nối dài 4 m, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kẹp lưỡng cực nội soi, Maryland, tip có rãnh/ tip hở có cửa sổ, có rãnh/, đk 5 mm, dài 340 mm, dây nối dài 4 m, sử dụng nhiều lần Kẹp lưỡng cực nội soi, Maryland, tip có rãnh/ tip hở có cửa sổ, có rãnh/, đk 5 mm, dài 340 mm, dây nối dài 4 m, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Tay cầm kẹp lưỡng cực nội soi Tay cầm kẹp lưỡng cực nội soi, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Vỏ ngoài của kẹp lưỡng cực nội soi Vỏ ngoài của kẹp lưỡng cực nội soi, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Lưỡi kẹp lưỡng cực nội soi, Maryland, tip có rãnh/  tip hở có cửa sổ, có rãnh, đk 5 mm, dài 340 mm, sử dụng nhiều lần Lưỡi kẹp lưỡng cực nội soi, Maryland, tip có rãnh/  tip hở có cửa sổ, có rãnh, đk 5 mm, dài 340 mm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kéo lưỡng cực nội soi, đk 5 mm, dài 350 cm Kéo lưỡng cực nội soi LAP BiSect Micro, đk 5 mm, dài 350 cm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Tay cầm kéo lưỡng cực nội soi , sử dụng nhiều lần Tay cầm kéo lưỡng cực nội soi LAP BiSect , sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Vỏ ngoài của kéo lưỡng cực nội soi, đk 5 mm, dài 350 mm, sử dụng nhiều lần Vỏ ngoài của kéo lưỡng cực nội soi BiSect Micro, đk 5 mm, dài 350 mm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Vỏ cách điện của kéo lưỡng cực nội soi, đk 5 mm, dài 350 mm, sử dụng nhiều lần Vỏ cách điện của kéo lưỡng cực nội soi BiSect Micro , đk 5 mm, dài 350 mm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Lưỡi kéo lưỡng cực nội soi, đk 5 mm, dài 350 mm, sử dụng nhiều lần Lưỡi kéo lưỡng cực nội soi BiSect Micro nội soi, đk 5 mm, dài 350 mm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kẹp hàn mạch máu, tip cong 23 độ,trơn nhẵn, phủ ceramic, dài 150 mm, dây dài 4 m, sử dụng nhiều lần Kẹp hàn mạch máu BiClamp 150 C, tip cong 23 độ,trơn nhẵn, phủ ceramic, dài 150 mm, dây dài 4 m, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kẹp hàn mạch máu, tip cong 18 độ,trơn nhẵn,phủ ceramic, dài 200 mm, dây dài 4 m, sử dụng nhiều lần Kẹp hàn mạch máu BiClamp 200 C, tip cong 18 độ,trơn nhẵn,phủ ceramic, dài 200 mm, dây dài 4 m, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kẹp hàn mạch máu, tip cong 18 độ,trơn nhẵn, dài 200 mm, dây dài 4 m,có lớp cách nhiệt, sử dụng nhiều lần Kẹp hàn mạch máu BiClamp 201 T, tip cong 18 độ,trơn nhẵn, dài 200 mm, dây dài 4 m,có lớp cách nhiệt, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kẹp hàn mạch máu nội soi, Maryland /Kelly, tip không dính, đk 5 mm, dài 340 mm, dây dài 4 m, sử dụng nhiều lần Kẹp hàn mạch máu nội soi BiClamp LAP, Maryland/Kelly, đk 5 mm, tip không dính, dài 340 mm, dây dài 4 m, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kẹp hàn mạch máu, tip nhẵn, đk 5 mm, không dính, dài 110 mm, dây dài 4 m, sử dụng nhiều lần Kẹp hàn mạch máu BiClamp 110, tip nhẵn, đk 5 mm, không dính, dài 110 mm, dây dài 4 m, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Tay cầm kẹp hàn mạch máu nội soi, sử dụng nhiều lần Tay cầm kẹp hàn mạch máu nội soi BiClamp LAP, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Vỏ ngoài của kẹp hàn mạch máu nội soi, sử dụng nhiều lần Vỏ ngoài của kẹp hàn mạch máu nội soi BiClamp LAP, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Lưỡi kẹp hàn mạch máu, Maryland, tip có rãnh, đk 5 mm, dài 340 mm Lưỡi kẹp hàn mạch máu BiClamp LAP, Maryland/ Kelly, đk 5 mm, dài 340 mm, sử dụng nhiều lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kẹp hàn cắt mạch máu, dài 200 mm, dây dài 4 m, tiệt trùng, sử dụng 1 lần Kẹp hàn cắt mạch máu BiCision, dài 200-350 mm, dây dài 4 m, tiệt trùng, sử dụng 1 lần Cái Đức 1 Cái/hộp
Kẹp lưỡng cực không dính SuperGliss, dài 20 cm, tip 0.7 – 1.0 mm, đầu thẳng hoặc gập, cán thẳng Kẹp lưỡng cực không dính SuperGliss, dài 20 cm, tip 0.7 mm, cán thẳng Cái Đức 1 Cái/Hộp
Kẹp lưỡng cực không dính SuperGliss, dài từ 20 – 23 cm, đầu tip 0.4 – 1.0 mm, cán bayonet Kẹp lưỡng cực không dính SuperGliss, dài 20 cm, tip 0.7 mm cán bayonet Cái Đức 1 Cái/Hộp
Dây nối cho dụng cụ lưỡng cực/nội soi, dài 4.5m Dây nối cho dụng cụ lưỡng cực/nội soi, dài 4.5m Sợi Đức 1 Sợi/Gói
Dây nối dụng cụ đơn cực, dài 4.5 m Dây nối dụng cụ đơn cực, dài 4.5 m Sợi Đức 1 Sợi/Gói
Điện cực kim cho phẫu thuật thanh quản 228 – 236mm, Ø0.3mm, đầu gập 0 – 90 độ Điện cực ARROWtip cho phẫu thuật thanh quản 228 – 236mm, Ø0.3mm, đầu gập 0 – 90 độ Cái Đức 1 Cái/Hộp
Điện cực kim thẳng dài từ 56mm – 109, Ø0.3mm, đầu gập 0 – 45 độ Điện cực ARROWtip thẳng dài từ 56mm – 109, Ø0.3mm, đầu gập 0 – 45 độ Cái Đức 1 Cái/Hộp
Điện cực loop các kích cỡ Điện cực loop các kích cỡ Cái Đức 1 Cái/Hộp
Điện cực hình cầu các kích cỡ Điện cực hình cầu các kích cỡ Cái Đức 1 Cái/Hộp
Kẹp lưỡng cực To-BiTE không dính dành cho phẫu thuật cắt bỏ amidal, có kênh hút Kẹp lưỡng cực To-BiTE không dính dành cho phẫu thuật cắt bỏ amidal, có kênh hút Cái Đức 1 Cái/Hộp
Kẹp lưỡng cực Calvian dài 12 – 23 cm, đầu cong 15 – 45 độ, có kênh hút Kẹp lưỡng cực Calvian dài 12 – 23 cm, đầu cong 15 – 45 độ, có kênh hút Cái Đức 1 Cái/Hộp
Ống hút đốt không dính, dài 13 – 25 cm, Ø 3.3 – 4.3mm Ống hút đốt không dính, dài 13 cm, Ø 4.3mm, có thể bẻ cong được Cái Đức 1 Cái/Hộp
Mũi khoan tự dừng, sử dụng 1 lần, từ 6/9 mm đến 11/14mm, sử dụng trên hộp sọ dày 1.0 – 3.0 mm Mũi khoan tự dừng, sử dụng 1 lần, từ 6/9 mm đến 11/14mm, sử dụng trên hộp sọ dày 1.0 – 3.0 mm Cái Đức 1 cái/hộp
Mũi khoan tự dừng, sử dụng nhiều lần, từ 7/11 mm đến 11/14mm, sử dụng trên hộp sọ dày 3.0 mm Mũi khoan tự dừng, sử dụng nhiều lần, từ 7/11 mm đến 11/14mm, sử dụng trên hộp sọ dày 3.0 mm Cái Đức 1 cái/hộp
MÃ HÀNG TÊN MẶT HÀNG

(   ĐỨC )

ĐVT GHI CHÚ
4600022 Lammen 22x22mm Hộp Hộp/100 miếng

Vỉ/10h; th/50 vỉ

4600040 Lammen 22x40mm Hộp Hộp/100 miếng

Vỉ/10h; th/50 vỉ

4600050 Lammen 22x50mm Hộp Hộp/100 miếng

Vỉ/10h; th/50 vỉ

4015010 Ống Haematokrit Ống Ống/100 cái

h/10lọ; th/50h

5402010D Micropipet  0.5-10ul Bộ Hộp/1 bộ
5402020D Micropipet  2-20ul Bộ Hộp/1 bộ
5402050D Micropipet  5-50ul Bộ Hộp/1 bộ
5402100D Micropipet  10-100ul Bộ Hộp/1 bộ
5402200D Micropipet  20-200ul Bộ Hộp/1 bộ
5402901D Micropipet  100 -1000ul Bộ Hộp/1 bộ
5406205 Giá  đỡ pipet  ( 5 cây ) Bộ Hộp/1 bộ
9901210 Dao mổ số: 10 Hộp H/100c;Th/100h
9901211 Dao mổ số: 11 Hộp H/100c;Th/100h
9901212 Dao mổ số:  12 Hộp H/100c;Th/100h
9901215 Dao mổ số:  15 Hộp H/100c;Th/100h
9901220 Dao mổ số:  20 Hộp H/100c;Th/100h
9901221 Dao mổ số:  21 Hộp H/100c;Th/100h
9901222 Dao mổ số:  22 Hộp H/100c;Th/100h
9901223 Dao mổ số:  23 Hộp H/100c;Th/100h

 

 

MÃ HÀNG TÊN MẶT HÀNG

( BIOSIGMA – ĐỨC )

ĐVT GHI CHÚ
BSR062 Đầu col trắng 0.5-10ul Cái Gói/1.000 cái

Th/25 gói

BSR001 Đầu col vàng  không khía 0-200ul Cái Gói/1.000 cái

Th/25 gói

BSR006 Đầu col vàng  có khía 0-200ul Cái Gói/1.000 cái

Th/25 gói

BSR002 Đầu col xanh không khía           100-1000ul Cái Gói/500 cái

Th/20 gói

028200CL Đầu col trắng có phin lọc đã tiệt trùng 0.1-10 ul Cái Hộp/96 cái

Th/10 hộp

014220CL Đầu col vàng có phin lọc đã tiệt trùng 1-200 ul Cái Hộp/96 cái

Th/10 hộp

014200CL Đầu col xanh có phin lọc đã tiệt trùng 100-1000 ul Cái Hộp/100 c

Th/10 hộp

BSA022 Ống eppendorf 1.5ml có nắp Cái Gói/500 cái

Th/16 gói

BSV1344 Pipet nhựa 1 ml Cái Hộp/500 cái

Th/6 hộp

BSV1346 Pipet nhựa 3 ml Cái Hộp/500 cái

Th/6 hộp

BSV1344 Pipet nhựa 1 ml, tiệt trùng từng cây Cái Hộp/500 cái

Th/6 hộp

BSV1346 Pipet nhựa 3 ml, tiệt trùng từng cây Cái Hộp/500 cái

Th/6 hộp

 

 

MÃ HÀNG TÊN MẶT HÀNG

(VITREX – TÂY BAN NHA)

ĐVT GHI CHÚ
530213 Lancet ( vĩ giấy, đã tiệt trùng ) Hộp Hộp/200 cây

Th/50 hộp

160213 Ống Haematokrit Ống Ống/100 cái

h/10ống ;th/50h

!

 

 

 

MÃ HÀNG TÊN MẶT HÀNG

( THỔ NHĨ KỲ )

ĐVT GHI CHÚ
SKTN1L Sát khuẩn tay nhanh 1lít Chai Chai/1 lít Thùng/12 chai
110.0001 Gel điện tim 250ml Chai Chai/ 250ml

Thùng/40 chai

101-0012-X Gel siêu âm 5 lít – xanh Can Can/5 lít

Thùng/4 can

101-0012-T Gel siêu âm 5 lít – trằng Can Can/ 5 lít

Thùng/4 can

105-0001 Gel bôi trơn KLY 5ml Gói Thùng/2.400 gói
105-0002 Gel bôi trơn KLY 42G Tuýp Hộp/42 tuýp

Thùng/336 tuýp

105-0004 Gel bôi trơn KLY 82G Tuýp Hộp/24 tuýp

Thùng/192 tuýp

105-0006 Gel bôi trơn KLY 250ml Chai Thùng/25 chai
116.0001 Thuốc rửa phim máy  Developer – can 5 lít Can Can/ 5 lít

Thùng/2 can

117.0001 Thuốc rửa phim máy  Fixer – can 5 lít Can Can/ 5 lít

Thùng/2 can

 

 

MÃ HÀNG TÊN MẶT HÀNG

( THỔ NHĨ KỲ )

ĐVT GHI CHÚ
TSPQ1890 Kim chọc cột sống 18 Cây Hộp/100 cây
TSPQ2090 Kim chọc cột sống 20 Cây Hộp/100cây
TSPQ2290 Kim chọc cột sống 22 Cây Hộp/100cây
TSPQ2590 Kim chọc cột sống 25 Cây Hộp/100cây
TSPQ2790 Kim chọc cột sống 27 Cây Hộp/100cây
TSPQ2990 Kim chọc cột sống 29 Cây Hộp/100cây

 

 

 

 

 

 

Trương Đỗ Thu Hiền

MÃ HÀNG TÊN MẶT HÀNG

( THỔ NHĨ KỲ )

ĐVT GHI CHÚ
RTEA01-A Điện cực tim – Người lớn Cái Gói/50 cái
RTEA01-C Điện cực tim – Em bé Cái Gói/50 cái

 

 

 

 

 

MÃ HÀNG TÊN MẶT HÀNG

( DUKIN – HÀN QUỐC)

ĐVT GHI CHÚ
    BỘT BÓ THẠCH CAO    
BB3INHQ Bột bó 3in Hàn Quốc

Size: 7,5cm*2,7m

Cuộn Hộp/12 cuộn

Thùng/120 cuộn

BB4INHQ Bột bó 4in Hàn Quốc

Size: 10cm*2,7m

Cuộn Hộp/12 cuộn

Thùng/120 cuộn

BB5INHQ Bột bó 5in Hàn Quốc

Size: 12,5cm*2,7m

Cuộn Hộp/12 cuộn

Thùng/120 cuộn

BB6INHQ Bột bó 6in Hàn Quốc

Size: 15cm*2,7m

Cuộn Hộp/12 cuộn

Thùng/96 cuộn

  BỘT BÓ THỦY TINH    
BBTT3INHQ Bột bó thủy tinh 3in

Size: 7,5cm*3,6m

Cuộn Hộp/10 cuộn

Thùng/100 cuộn

BBTT4INHQ Bột bó thủy tinh 4in

Size: 10cm*3,6m

Cuộn Hộp/10 cuộn

Thùng/100 cuộn

BBTT5INHQ Bột bó thủy tinh 5in

Size: 12,5cm*3,6m

Cuộn Hộp/10 cuộn

Thùng/100 cuộn

 

 

 

 

MÃ HÀNG TÊN MẶT HÀNG

  ẤN ĐỘ )

ĐVT GHI CHÚ
RBO-10 Micropipet  0.5 – 10 µl Bộ Hộp/1 Bộ
RBO-20 Micropipet  2 -20 µ Bộ Hộp/1 Bộ
RBO-50 Micropipet  5 – 50 µl Bộ Hộp/1 Bộ
RBO-100 Micropipet, 10-100 µl Bộ Hộp/1 Bộ
RBO-200 Micropipet  20 – 200 µl Bộ Hộp/1 Bộ
RBO-1000 Micropipet  100-1000 µl Bộ Hộp/1 Bộ
RBO-F-5 Micropipet cố định  5.0 µl Bộ Hộp/1 Bộ
RBO-F-10 Micropipet cố định  10.0µl Bộ Hộp/1 Bộ
RBO-F-20 Micropipet cố định  20.0 µl Bộ Hộp/1 Bộ
RBO-F-50 Micropipet cố định  50.0 µl Bộ Hộp/1 Bộ
RBO-F-100 Micropipet cố định  100.0 µl Bộ Hộp/1 Bộ
RBO-F-200 Micropipet cố định  200.0 µl Bộ Hộp/1 Bộ
RBO-F-500 Micropipet cố định  500.0 µl Bộ Hộp/1 Bộ

 

 

 

MÃ HÀNG TÊN MẶT HÀNG

( RIBBER – ẤN ĐỘ )

ĐVT GHI CHÚ
DMA10 Dao mổ size 10

( Lưỡi thẳng,bản nhỏ, đầu mũi bầu nhỏ )

Hộp H/100 cây Th/100h
DMA11 Dao mổ size 11

( Lưỡi thẳng, bản nhỏ, đầu mũi nhọn )

Hộp H/100 cây Th/100h
DMA12 Dao mổ size 12

( Luõi cong, bản nhỏ, đầu mũi nhọn )

Hộp H/100 cây Th/100h
DMA15 Dao mổ size 15

( Lưỡi thẳng, bản nhỏ, đầu mũi bầu trung )

Hộp H/100 cây Th/100h
DMA20 Dao mổ size 20

(Lưỡi thẳng, bản nhỏ, đầu mũi bầu ngắn )

Hộp H/100 cây Th/100h
DMA21 Dao mổ size 21

( Lưỡi thẳng, bản nhỏ, đầu mũi bầu )

Hộp H/100 cây Th/100h
DMA22 Dao mổ size 22

( Lưỡi thẳng, bản nhỏ, đầu mũi bầu lớn )

Hộp H/100 cây Th/100h
DMA23 Dao mổ size 23

( Lưỡi thẳng, bản nhỏ, đầu mũi bầu )

Hộp H/100 cây Th/100h

 

 

 

MÃ HÀNG TÊN MẶT HÀNG ĐVT GHI CHÚ
SM5030/16R4 Giấy ghi kết quả đo điện tim

Size: 50mm x 30m

Cuộn Thùng/100cuộn
SM5825/16R3 Giấy ghi kết quả đo điện tim

Size: 58mm x 25m

Cuộn Thùng/100cuộn
SM6030/16R3 Giấy ghi kết quả đo điện tim

Size: 60mm x 30m

Cuộn Thùng/100cuộn
SM6330/17R4 Giấy ghi kết quả đo điện tim

Size: 63mm x 30m

Cuộn Thùng/100cuộn
SM8020/12R3 Giấy ghi kết quả đo điện tim

Size: 80mm x 20m

Cuộn Thùng/120cuộn
SM11025/16R Giấy ghi kết quả đo điện tim

Size: 110mm x 25m

Cuộn Thùng/50cuộn
NK50100/300R Giấy ghi kết quả đo điện tim

Size: 50mm x 100mm x 300tờ

Xấp Thùng/60xấp
FC63100/300RS1 Giấy ghi kết quả đo điện tim

Size: 63mm x 100mm x 300tờ

Xấp Thùng/90xấp
S8070/300RS Giấy ghi kết quả đo tim thai

Size: 80mm x 70mm x 300tờ

Xấp Thùng/100xấp
S9090/400RS Giấy ghi kết quả đo tim thai

Size: 90mm x 90mm x 400tờ

Xấp Thùng/60xấp
NK110140/143R Giấy ghi kết quả đo điện tim

Size: 110mm x 140mm x 143tờ

Xấp Thùng/60xấp
S210280/200RS Giấy ghi kết quả đo tim thai

Size: 210mm x 280mm x 200tờ

Xấp Thùng/60xấp
SM110S Giấy siêu âm trắng đen UPP-110s ( 110mm x 20m ) Cuộn Hộp/10cuộn
GSAML Gel siêu âm – SKY ( can/5lít )

Màu trắng/ màu xanh

Can Thùng/2can

 

MÃ HÀNG TÊN MẶT HÀNG

  ĐÀI LOAN )

ĐVT GHI CHÚ
VTMDY Vớ y khoa – Vớ tĩnh mạch đùi

Vớ dài

Size:  S; M; L; XL; XXL

Đôi Hộp/ Đôi
VTMNY Vớ y khoa – Vớ tĩnh mạch gối Vớ ngắn

Size: S; M; L; XL ;XXL

Đôi Hộp/ Đôi
BGY Bó gối

Size: S; M; L; XL

Chiếc Hộp/ Chiếc
BGCY Bó gót chân

Size: S; M; L;XL

Chiếc Hộp/ Chiếc

 

 

 

MÃ HÀNG TÊN MẶT HÀNG

  ẤN ĐỘ )

ĐVT GHI CHÚ
1021-18 Kim luồn 18 Cây Hộp/100 cây

Th/1.000 cây

1021-20 Kim luồn 20 Cây Hộp/100 cây

Th/1.000 cây

1021-22 Kim luồn 22 Cây Hộp/100 cây

Th/1.000 cây

1021-24 Kim luồn 24 Cây Hộp/100 cây

Th/1.000 cây

1059 Nút chặn kim luồn Cái Hộp/250 cái

Th/2.500c

1031 Khóa ba chia Cái Hộp/50 cái

Th/700 cái

1032-25 Khóa 3 chia + dây 25cm Sợi Hộp/100 sợi

Th/400 sợi

1032-25 Khóa 3 chia + dây 35cm Sợi Hộp/100 sợi

Th/400 sợi

1032-50 Khóa 3 chia + dây 50cm Sợi Hộp/100 sợi

Th/400 sợi

1032-100 Khóa 3 chia + dây 100cm Sợi Hộp/75 sợi

Th/300 sợi

1034-75 Dây nối bơm tiêm áp lực cao 75cm Sợi Th/500 sợi
1034-100 Dây nối bơm tiêm áp lực cao 100cm Sợi Th/500 sợi
1141-10 Dao mổ số: 10 Hộp Hộp/100 cái

Th/100 hộp

1141-11 Dao mổ số: 11 Hộp Hộp/100 cái

Th/100 hộp

1141-12 Dao mổ số: 12 Hộp Hộp/100 cái

Th/100 hộp

1141-15 Dao mổ số: 15 Hộp Hộp/100 cái

Th/100 hộp

1141-20 Dao mổ số: 20 Hộp Hộp/100 cái

Th/ 100 hộp

1141-21 Dao mổ số: 21 Hộp Hộp/100 cái

Th/100 hộp

1141-22 Dao mổ số: 22 Hộp Hộp/100 cái

Th/100 hộp

1141-23 Dao mổ số: 23 Hộp Hộp/100 cái

Th/100 hộp

1175-18 Kim chọc cột sống 18 Cây Hộp/250 cây
1175-20 Kim chọc cột sống 20 Cây Hộp/250 cây
1175-22 Kim chọc cột sống 22 Cây Hộp/250 cây
1175-25 Kim chọc cột sống 25 Cây Hộp/250 cây
1175-27 Kim chọc cột sống 27 Cây Hộp/250 cây
1055-40 Bơm tiêm 1cc Isulin U40, 30G Cây Hộp/100 cây

Th/2.000 cái

1055-100 Bơm tiêm 1cc Isulin U100, 30G Cây Hộp/100 cây

Th/2.000 cái

1153 Kẹp rốn sơ sinh Cái Hộp/100 cái

Th/1.000 cái

1131-14 Bình hút áp lực âm  800ml Cái Thùng/ 20 cái
1066 Dây truyền máu Sợi Th/500 sợi
1071-250 Túi máu đơn 250ml Cái Bịch/10 cái

Th/100 cái

1071-450 Túi máu đôi 450ml Cái Bịch/6 cái

Th/60 cái

1103P Túi tiểu van có van xả + dây Cái Bịch/10 cái

Th/250 cái

1093-A Mask oxy

Size:  Người lớn

Cái Thùng/80cái
1093-P Mask oxy

Size:  Em bé

Cái Thùng/100c
1094-A Mask xông khí dung

Size: Người lớn

Cái Thùng/80cái
1094-P Mask xông khí dung

Size: Em bé

Cái Thùng/80 cái
1091-8 Dây oxy 1 nhánh 8 Sợi Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

1091-10 Dây oxy 1 nhánh 10 Sợi Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

1091-12 Dây oxy 1 nhánh 12 Sợi Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

1091-14 Dây oxy 1 nhánh 14 Sợi Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

1091-16 Dây oxy 1 nhánh 16 Sợi Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

1092- A Dây oxy 2 nhánh – người lớn Sợi Th/100 sợi
1092- P Dây oxy 2 nhánh – trẻ em Sợi Th/100 sợi
1113-8 Dây thông tiểu 1 nhánh – Nelaton 8 Sợi Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

1113-10 Dây thông tiểu 1 nhánh – Nelaton 10 Sợi Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

1113-12 Dây thông tiểu 1 nhánh – Nelaton 12 Sợi Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

1113-14 Dây thông tiểu 1 nhánh – Nelaton 14 Sợi Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

1113-16 Dây thông tiểu 1 nhánh – Nelaton 16 Sợi Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

1113-18 Dây thông tiểu 1 nhánh – Nelaton 18 Sợi Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

1110-8 Dây thông tiểu 2 nhánh    Foley 8 Sợi Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

1110-10 Dây thông tiểu 2 nhánh     Foley 10 Sợi Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

1110-12 Dây thông tiểu 2 nhánh

Foley 12

Sợi Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

1110-14 Dây thông tiểu 2 nhánh

Foley 14

Sợi Hộp/10 sợi

Th/500 sợi

1110-16 Dây thông tiểu 2 nhánh

Foley  16

Sợi Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

1110-18 Dây thông tiểu 2 nhánh

Foley 18

Sợi Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

1110-20 Dây thông tiểu 2 nhánh

Foley 20

Sợi Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

1110-22 Dây thông tiểu 2 nhánh

Foley  22

Sợi Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

1110-24 Dây thông tiểu 2 nhánh

Foley 24

Sợi Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

1110-26 Dây thông tiểu 2 nhánh

Foley 26

Sợi Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

1110T-16P Dây thông tiểu 3 nhánh 

Foley 3 nhánh 16

Sợi Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

1110T-18P Dây thông tiểu 3 nhánh

Foley 3 nhánh 18

Sợi Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

1110T-20P Dây thông tiểu 3 nhánh

Foley 3 nhánh 20

Sợi Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

1110T-22P Dây thông tiểu 3 nhánh

Foley 3 nhánh 22

Sợi Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

1110T-24P Dây thông tiểu 3 nhánh

Foley 3 nhánh 24

Sợi Hộp/50s

Th/500 sợi

1090-8 Dây hút đàm nhớt 8 Sợi Hộp/100 sợi

Th/1.000 sợi

1090-10 Dây hút đàm nhớt 10 Sợi Hộp/100 sợi

Th/1000 sợi

1090-12 Dây hút đàm nhớt 12 Sợi Hộp/100 sợi

Th/1000 sợi

1090-14 Dây hút đàm nhớt 14 Sợi Hộp/50 sợi
1090-16 Dây hút đàm nhớt 16 Sợi Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

1090TC-8 Dây hút đàm nhớt, có khóa 8 Sợi Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

1090TC-10 Dây hút đàm nhớt, có khóa 10 Sợi Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

1090TC-12 Dây hút đàm nhớt, có khóa 12 Sợi Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

1090TC-14 Dây hút đàm nhớt, có khóa 14 Sợi Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

1090TC-16 Dây hút đàm nhớt, có khóa 16 Sợi Hộp/50 sợi

Th/500 sợi

1124-6 Dây thông dạ dày 6 Sợi Hộp/50 sợi

Th/400 sợi

1124-8 Dây thông dạ dày 8 Sợi Hộp/50 sợi

Th/400 sợi

1124-10 Dây thông dạ dày 10 Sợi Hộp/50 sợi

Th/400 sợi

1124-12 Dây thông dạ dày 12 Sợi Hộp/50 sợi

Th/400 sợi

1124-14 Dây thông dạ dày 14 Sợi Hộp/50 sợi

Th/300 sợi

1124-16 Dây thông dạ dày 16 Sợi Hộp/50 sợi

Th/200 sợi

1124-18 Dây thông dạ dày 18 Sợi Hộp/50 sợi

Th/200 sợi

1115-16 Dây thông hậu môn 16 Sợi Hộp/100 sợi

Th/1000 sợi

1115-18 Dây thông hậu môn 18 Sợi Hộp/100 sợi

Th/1000 sợi

1115-20 Dây thông hậu môn 20 Sợi Hộp/100 sợi

Th/500 sợi

1115-22 Dây thông hậu môn 22 Sợi Hộp/100 sợi

Th/500 sợi

1115-24 Dây thông hậu môn 24 Sợi Hộp/100 sợi

Th/500 sợi

1115-26 Dây thông hậu môn 26 Sợi Hộp/100 sợi

Th/500 sợi

1115-28 Dây thông hậu môn 28 Sợi Hộp/100 sợi

Th/500 sợi

1115-30 Dây thông hậu môn 30 Sợi Hộp/100 sợi

Th/500 sợi

1133-20 Dây thông phổi 20 Sợi Hộp/50 sợi
1133-22 Dây thông phổi 22 Sợi Hộp/50 sợi
1133-24 Dây thông phổi 24 Sợi Hộp/50 sợi
1133-26 Dây thông phổi 26 Sợi Hộp/50 sợi
1133-28 Dây thông phổi 28 Sợi Hộp/50 sợi
1133-30 Dây thông phổi 30 Sợi Hộp/50 sợi
1133-32 Dây thông phổi 32 Sợi Hộp/50 sợi
1133-34 Dây thông phổi 34 Sợi Hộp/50 sợi
1152-10 Bộ hút đàm nhớt kín size 10 Sợi Th/100 sợi
1152-12 Bộ hút đàm nhớt kín size 12 Sợi Th/100 sợi
1152-14 Bộ hút đàm nhớt kín size 14 Sợi Th/100 sợi
1098-2,5 Sond nội khí quản không bóng, Size: 2,5 Cái Th/100 sợi
1098-3 Sond nội khí quản không bóng  Size: 3 Cái Th/100 sợi
1098-3,5 Sond nội khí quản không bóng

Size: 3,5

Cái Th/100 sợi
1098-4 Sond nội khí quản không bóng

Size: 4

Cái Th/100 sợi
1098-4,5 Sond nội khí quản không bóng

Size: 4,5

Cái Th/100 sợi
1098-5 Sond nội khí quản không bóng

Size: 5

Cái Th/100 sợi
1098-5,5 Sond nội khí quản không bóng

Size: 5,5

Cái Th/100 sợi
1098C-3,5 Sond nội khí quản có bóng

Size: 3,5

Cái Th/100 sợi
1098C-4 Sond nội khí quản có bóng

Size: 4

Cái Th/100 sợi
1098C-4,5 Sond nội khí quản có bóng

Size: 4,5

Cái Th/100 sợi
1098C-5 Sond nội khí quản có bóng

Size: 5

Cái Th/100 sợi
1098C-5,5 Sond nội khí quản có bóng

Size: 5,5

Cái Th/100 sợi
1098C-6 Sond nội khí quản có bóng

Size: 6

Cái Th/100 sợi
1098C-6,5 Sond nội khí quản có bóng

Size: 6,5

Cái Th/100 sợi
1098C-7 Sond nội khí quản có bóng

Size: 7

Cái Th/100 sợi
1098C-7,5 Sond nội khí quản có bóng

Size: 7,5

Cái Th/100 sợi
1098C-8 Sond nội khí quản có bóng

Size: 8

Cái Th/100 sợi
1098C-8,5 Sond nội khí quản có bóng

Size: 8,5

Cái Th/100 sợi
1099C-3 Khai mở khí quản, có bóng

Size: 3 cm

Cái Hộp/50 cái
1099C-3.5 Khai mở khí quản, có bóng

Size: 3.5 cm

Cái Hộp/50 cái
1099C-4 Khai mở khí quản, có bóng

Size: 4 cm

Cái Hộp/50 cái
1099C-4.5 Khai mở khí quản, có bóng

Size: 4.5cm

Cái Hộp/50 cái
1099C-5 Khai mở khí quản, có bóng

Size: 5 cm

Cái Hộp/50 cái
1099C-5.5 Khai mở khí quản, có bóng

Size: 5.5 cm

Cái Hộp/50 cái
1099C-6 Khai mở khí quản, có bóng

Size: 6 cm

Cái Hộp/50 cái
1099C-6.5 Khai mở khí quản, có bóng

Size: 6.5 cm

Cái Hộp/50 cái
1099C-7 Khai mở khí quản, có bóng

Size: 7 cm

Cái Hộp/50 cái
1099C-7.5 Khai mở khí quản, có bóng

Size: 7.5 cm

Cái Hộp/50 cái
1099C-8 Khai mở khí quản, có bóng

Size: 8 cm

Cái Hộp/50 cái
1099C-8.5 Khai mở khí quản, có bóng

Size: 8.5 cm

Cái Hộp/50 cái
1099C-9 Khai mở khí quản, có bóng

Size: 9 cm

Cái Hộp/50 cái

 

 

 

 

MÃ HÀNG TÊN MẶT HÀNG ĐVT GHI CHÚ
GT 016-100 Airway

Size 0 – 60mm – đen               Size 1 – 70mm – trắng

Size 2 – 80mm – xanh lá

Size 3 – 90mm – vàng

Size 4 – 100mm – đỏ

Cái Hộp/ 50 cái

Th/500 cái

GT012-400 Mask gây mê

Size 0 – trắng

Size 1 – hồng

Size 2 – vàng

Size 3 –  xanh lá

Size 4 – đỏ

Size 5 – xanh dương

Cái Th/100 cái
GT029-720 Mask thanh quản

Size: 2;3;4;5

Cái Hộp/10 cái
GT010-110 Mask oxy thường

Size  SX –  sơ sinh

Size  S –  trẻ em

Size  M –  trẻ em

Size  L – người lớn

Cái Th/100 cái
GT010-160 Mask oxy có túi dự trữ

Size  SX –  sơ sinh

Size  S – trẻ em

Size  M – trẻ em

Size  L – người lớn

Size  XL – người lớn

Cái Th/50 cái
GT012-100 Mask xông  khí dung

Size  XS – sơ sinh

Size  S – trẻ em

Size  M – trẻ em

Size  L – người lớn

Size  XL –  người lớn

Cái Th/50 cái
GT013-100 Dây oxy 2 nhánh

Size  SX – sơ sinh

Sợi Th/100 sợi
GT013-100 Dây oxy 2 nhánh

Size  S – trẻ em

Size  L – người lớn

Sợi Th/100 sợi
GT013-300 Dây nối oxy – 2 m Sợi Th/100 sợi
GT035-100 Dây truyền máu Sợi Bịch/20 sợi

Th/500 sợi

GT034-100V Dây truyền dịch 20 giọt Sợi Bịch/25 sợi

Th/500 sợi

GT017-100 Dây hút đàm nhớt không khóa

Size: 6; 8; 10; 12; 14; 16

Sợi Hộp/100 sợi Th/600 sợi
GT017-100 Dây hút đàm nhớt có khóa

Size: 6; 8; 10; 12; 14; 16

Sợi Hộp/100 sợi Th/600 sợi
GT017-200 Bộ hút đàm nhớt kín

Size:10; 12; 14

Cái Hộp/50cái

Th/500 cái

GT022

-100

Sond  Nelaton  – thông  tiểu 1 nhánh ( màu vàng kem )

Size: 8;10;12;14;16;18

Sợi Hộp/10 sợi

Th/ 500 sợi

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Sản phẩm : DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO CÓ SẴN

Fields marked with an * are required
4903 lượt xem
Ngày 17 - 09, 2017

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI