Dụng cụ phẫu thuật Pakistan

97

Tên: Dụng cụ phẫu thuật Pakistan

Mã:

Giá: Theo danh mục

Giảm giá:

Tình trạng: Còn hàng

Đặt hàng

DANH MỤC DỤNG CỤ PHẪU THUẬT PAKISTAN

 

 

JaritCatalog20111_138258825697

STT
TÊN SẢN PHẨM
MÃ SẢN PHẨM
GIÁ VNĐ 
PANH – (KỀM)
 

1

 

Panh cong không mấu 10cm

 

17-122

 

26,000

 

2

 

Panh cong không mấu 12cm PHỔ THÔNG

 

17-260

 

20,000

 

3

 

Panh cong không mấu 12cm ĐẸP

 

17-260

 

28,000

 

4

 

Panh thẳng không mấu 12cm PHỔ THÔNG

 

17-250

 

25,000

 

5

 

Panh thẳng không mấu 12cm ĐẸP

 

17-250

 

28,000

 

6

 

Panh cong không mấu 14cm

 

17-261

 

22,000

 

7

 

Panh KOCHER thẳng có mấu 14cm

 

17-371

 

26,000

 

8

 

Panh KOCHER thẳng có mấu 16cm

 

17-373

 

38,000

 

9

 

Panh KOCHER thẳng có mấu 18cm

 

17-374

 

32,000

 

10

 

Panh KOCHER thẳng có mấu 20cm

 

17-375

 

39,000

 

11

 

Panh KOCHER thẳng có mấu 23cm

 

17-376

 

48,000

 

12

 

Panh KOCHER thẳng có mấu 26cm

 

17-377

 

48,000

 

13

 

Panh KOCHER cong có mấu 14cm

 

17-380

 

20,000

 

14

 

Panh KOCHER thẳng có mấu 16cm

 

17-383

 

29,000

 

15

 

Panh KOCHER thẳng có mấu 18cm

 

17-384

 

29,000

 

16

 

Panh KOCHER thẳng có mấu 20cm

 

17-385

 

39,000

 

17

 

Panh KOCHER thẳng có mấu 23cm

 

17-386

 

47,000

 

18

 

Panh KOCHER thẳng có mấu 26cm

 

17-387

 

49,000

 

19

 

Panh POCHESTER thẳng không mấu 14cm

 

17-250

 

20,000

 

20

 

Panh POCHESTER thẳng không mấu 16cm

 

17-252

 

22,000

 

21

 

Panh POCHESTER thẳng không mấu 18cm

 

17-253

 

28,000

 

22

 

Panh POCHESTER thẳng không mấu 20cm

 

17-254

 

39,000

 

23

 

Panh POCHESTER thẳng không mấu 23cm

 

17-255

 

48,000

 

24

 

Panh POCHESTER thẳng không mấu 26cm

 

17-256

 

49,000

 

25

 

Panh POCHESTER cong không mấu 14cm

 

17-260

 

22,000

 

26

 

Panh POCHESTER cong không mấu 16cm

 

17-262

 

24,000

 

27

 

Panh POCHESTER cong không mấu 18cm

 

17-263

 

24,000

 

28

 

Panh POCHESTER cong không mấu 20cm

 

17-264

 

38,000

 

29

 

Panh POCHESTER cong không mấu 23cm

 

17-265

 

48,000

 

30

 

Panh POCHESTER cong không mấu 26cm

 

17-266

 

49,000

 

31

Panh thẳng không mấu 25cm

 

49,000

KÌM KẸP (MANG) KIM
 

1

 

Kìm kẹp (mang) kim 12cm không răng

 

Goldsun

 

170,000

 

2

 

Kìm kẹp (mang) kim 14cm

 

25-130

 

28,000

 

3

 

Kìm kẹp (mang) kim 16cm

 

25-131

 

29,000

 

4

 

Kìm kẹp (mang) kim 18cm

 

25-132

 

33,000

 

5

 

Kìm kẹp (mang) kim 20cm

 

25-133

 

39,000

 

6

 

Kìm kẹp (mang) kim 24cm

 

25-134

 

49,000

KÉO
 

1

Kéo cong nhọn (cắt chỉ) 11 cm  

13-532

 

17,000

 

2

 

Kéo thẳng nhọn (cắt chỉ) 11 cm

 

13-530

 

17,000

 

3

 

Kéo thẳng nhọn 14 cm

 

13-122

 

28,000

 

4

 

Kéo cong nhọn 14 cm

 

13-152

 

26,000

 

5

 

Kéo cong tù 14 cm

 

13-102

 

29,000

6 Kéo thẳng tù 14 cm 13-132 32,000
 

7

 

Kéo cong tù 14 cm

 

13-102

 

34,000

 

8

 

Kéo cong nhọn tù 14 cm

 

13-142

 

35,000

 

9

 

Kéo thẳng nhọn tù 14 cm

 

13-112

 

29,000

 

10

 

Kéo thẳng nhọn 16 cm

 

13-124

 

38,000

 

11

 

Kéo cong nhọn 16 cm

 

13-154

 

32,000

 

12

 

Kéo cong tù 16 cm

 

13-134

 

28,000

 

13

 

Kéo thẳng tù 16 cm

 

13-104

 

28,000

 

14

 

Kéo cong nhọn tù 16 cm

 

13-144

 

27,000

 

15

 

Kéo thẳng nhọn tù 16 cm

 

13-114

 

28,000

 

16

 

Kéo thẳng nhọn 18 cm

 

13-126

 

29,000

 

17

 

Kéo cong nhọn 18cm

 

13-156

 

32,000

 

18

 

Kéo thẳng tù 18 cm

 

13-106

 

31,000

 

19

 

Kéo cong tù 18 cm

 

13-136

 

29,000

 

20

 

Kéo cong nhọn tù 18 cm

 

13-146

29,000
 

21

 

Kéo thẳng nhọn tù 18 cm

 

13-116

 

29,000

 

22

 

Kéo thẳng nhọn 20 cm

 

13-128

 

30,000

 

23

 

Kéo cong nhọn 20 cm

 

13-158

 

30,000

 

24

 

Kéo cong tù 20 cm

 

13-138

 

30,000

 

25

 

Kéo thẳng tù 20 cm

 

13-108

 

30,000

 

26

 

Kéo cắt băng 18 cm

 

27-106

 

42,000

 

27

 

Kéo cắt băng 20 cm

 

27-108

 

48,000

 

28

 

Kéo phẫu thuật thân tròn FINO cong nhọn 14 cm

 

3-275

 

170,000

 

29

 

Kéo phẫu thuật thân tròn FINO thẳng nhọn 14cm

 

3-270

 

170,000

 

30

 

Kéo phẫu thuật thân tròn FINO cong nhọn 18cm

 

3-280

 

170,000

 

31

 

Kéo phẫu thuật thân tròn FINO thẳng nhọn 18cm

 

3-285

 

170,000

 

32

 

Kéo phẫu thuật thân tròn FINO cong nhọn 23cm

 

3-205

 

2

 

33

 

Kéo phẫu thuật thân tròn cong tù 28cm

 

3-315

 

290,000

 

34

 

Kéo vi phẫu thẳng 18cm

 

20-553

 

320,000

 

35

 

Kéo vi phẫu cong 18cm

 

20-555

 

290,000

NỈA – (KẸP PHẪU TÍCH )
 

1

 

Nỉa đầu nhỏ 12cm có mấu ADSON hàng đẹp đầu nhỏ

 

15-330

 

90,000

 

2

 

Nỉa (kẹp phẫu tích ) 12cm ko mấu

 

28,000

 

3

 

Nỉa (kẹp phẫu tích ) 12cm có mấu

 

15-141

 

24,000

 

4

 

Nỉa (kẹp phẫu tích ) 14cm có mấu hàng đẹp

 

15-142

 

29,000

 

5

 

Nỉa (Kẹp phẫu tích ) 14cm không mấu hàng đẹp

 

15-122

 

33,000

 

6

 

Nỉa (Kẹp phẫu tích ) 16cm có mấu

 

15-143

 

28,000

 

7

 

Nỉa (Kẹp phẫu tích ) 16cm không mấu hàng đẹp đầu nhỏ

 

15-123

 

34,000

 

8

 

Nỉa ( Kẹp phẫu tích ) 18cm có mấu

 

15-260

 

29,000

 

9

 

Nỉa ( Kẹp phẫu tích ) 18cm không mấu

 

15-200

 

29,000

 

10

 

Nỉa ( Kẹp phẫu tích ) 20cm có mấu

 

15-240

 

30,000

 

11

 

Nỉa ( Kẹp Phẫu tích ) 20cm không mấu

 

15-202

 

30,000

 

12

 

Nỉa (Kẹp phẫu tích) 22cm có mấu

 

15-262

 

30,000

 

13

 

Nỉa ( kẹp phẫu tích ) 22cm không mấu

 

15-202

 

34,000

 

14

 

Nỉa đầu nhỏ 15cm có mấu hàng đẹp

 

15-340

 

46,000

 

15

 

Nỉa (Kẹp phẫu tích ) 25cm có mấu

 

15-164

 

45,000

 

16

 

Nỉa đầu nhỏ 16cm có mấu

 

15-352

 

45,000

 

17

 

Nỉa đầu nhỏ 16cm không mấu hàng đẹp

 

15-322

 

34,000

 

18

 

Nỉa đầu nhỏ 18cm có mấu

 

15-280

 

26,000

 

19

 

Nỉa đầu nhỏ 18cm không mấu

 

28,000

 

20

 

Nỉa đầu nhỏ 20cm không mấu

 

15-180

 

30,000

 

21

 

Nỉa đầu nhỏ 20cm có mấu

 

30,000

 

22

 

Nỉa khủy 12cm không mấu

 

35,0

 

23

 

Nỉa khuỷ 18cm không mấu

 

41-180

 

34,000

 

24

 

Nỉa đầu nhỏ 10cm có mấu

 

120,000

25 Nỉa đầu nhỏ 10cm không mấu 120,000
DỤNG CỤ CHUYÊN KHOA
DỤNG CỤ KHOA SẢN
 

1

 

Mỏ vịt đại, INOX, hàng đẹp

 

61-124

 

65,000

 

2

 

Mỏ vịt trung, INOX, hàng đẹp

 

61-122

 

62,000

 

3

 

Mỏ vịt tiểu, INOX, hàng đẹp

 

61-120

 

60,000

 

4

 

Mỏ vịt trung cusco, INOX, hàng đẹp

 

61-102

 

72,000

 

5

 

Mỏ vịt tiểu cusco, INOX, hàng đẹp

 

61-100

 

80,000

 

6

 

Kẹp đầu rắn (kẹp bông) 25cm

 

19-920

 

62,000

 

7

 

Dụng cụ móc vòng 30cm

 

63-410

 

125,000

 

8

 

Panh chữ S 26cm

 

19-926

 

82,000

 

9

 

Kẹp buzi (kẹp tử cung) 25cm

 

61-450

 

62,000

 

10

 

Kẹp hình tim 25cm

 

19-1020

 

62,000

 

11

 

Thước đo tử cung mạ bạc, có vạch chia độ

 

61-390

 

65,000

 

12

 

Thước đo Khung xương chậu

 

63-440

 

410,000

 

13

 

Dụng cụ đỡ đẻ SIMPSON 33cm

 

63-140

 

1200,000

 

14

 

Kìm sinh khiết cổ tử cung WTTNER 23cm

 

61-770

 

780,000

 

15

 

Thông tiểu nam

 

57-110

 

75,000

 

16

 

Thông tiểu nữ, bơm thuốc tử cung

 

57-120

 

180,000

 

17

 

Vam quả tạ

 

61-220

 

480,000

 

18

 

Vam âm đạo, hàng đẹp

 

61-190

 

160,000

 

19

 Cần nạo thai đầu rỗng nhỏ  

63-574

 

270,000

 

20

 

 

 

DC bơm thuốc cổ tử cung

 

61-822

 

125,000

 

21

 

Cần nạo thai đặc

 

61-870

 

190,000

 

22

 

Kẹp răng chuột 4×5 răng 16cm

 

51-240

 

52,000

 

23

 

Kẹp răng chuột 4×5 răng 18cm

 

51-241

 

64,000

 

24

 

Kẹp răng chuột 4×5 răng 20cm

 

51-242

 

66,000

 

25

 

Bộ nong tử cung loại 8số

 

61-280

 

540,000

 

26

 

Kẹp khăn mổ 2 răng 10cm

 

17-902

 

42,000

 

27

 

Kẹp khăn mổ 13cm

 

17-904

 

42,000

 

28

 

Hộp đựng sản 20 x 30 x 7cm

 

80-1500

 

640,000

 

 

 

29

Các Bộ dụng cụ Phẫu Thuật chuyên khoa sản     

 

Liên hệ với cấu hình theo yêu cầu 

 

30

Mỏ vịt CUSCO khám phụ khoa có nguồn sáng

(Hàng RIESTER-GERMANY sản xuất)

CHLB

ĐỨC

 

 

3,200,000

 

 

31

Bộ dụng cụ theo dõi chuẩn đoán vô sinh và thông vòi trứng (Bộ cần bơm thuốc cổ tử cung) (Hàng RIESTER-GERMANY sản xuất)  

CHLB

ĐỨC

 

 

9,500,000

 

32

 

Monitor theo dõi sản khoa

Đức, Mỹ,

Nhật

Liên hệ
 

33

 

Bộ giác hút thai sản khoa inox (3 giác hút số 4.5.6)

 

Đài Loan

Liên hệ
 

34

 

Bộ giác hút thai sản khoa silicon (2 giác hút số 5.6)

 

Trung Quốc

Liên hệ
 

35

 

Thiết bị Dropper nghe tim thai

Mỹ, Nhật,

Hàn Quốc

Liên hệ
 

 

36

 

 

Thiết bị điều trị vàng da

Nhật, Trung

Quốc,

Việt Nam

 

Liên hệ

 

 

37

Các thiết bị, dụng cụ, máy móc, khác liên quan đến sản khoa.   Liên hệ  
DỤNG CỤ KHOA TAI-MŨI-HỌNG
 

1

 

Loa soi tai bộ 3 chiếc

 

39-100

 

62,000

 

2

 

lấy dị vật tai, mũi, họng 8,5cm

 

39-290

 

530,000

 

3

 

Lấy dị vật 14cm

 

39-291

 

420,000

 

4

 

Đục mũi đuôi én

 

41-450

 

190,000

 

5

 

Panh khám mũi

 

41-230

 

520,000

6 Panh khám mũi 41-255 540,000
 

7

 

Panh khám mũi trẻ Em

 

41-100

 

122,000

 

8

 

Panh khám mũi người lớn

 

41-102

 

112,000

 

9

 

Panh mở miệng chữ T

 

43-170

 

210,000

 

10

 

Bộ banh miệng DAVIS-BOYLE 5 lưỡi

 

43-190

 

1020,000

 

11

 

Panh kéo lưỡi 16cm

 

17-450

 

105,000

 

12

 

Đè lưỡi cong 15cm

 

43-230

 

62,000

 

13

 

Gắp bong khám amiđan

 

45-150

 

220,000

 

14

 

Panh tai đầu rắn 20 cm

 

41-210

 

152,000

 

15

 

Dụng cụ nạo amidan không rổ (VA)

 

41-520

 

215,000

 

16

 

Dụng cụ nạo amidan có rổ (VA)

 

41-530

 

450,000

 

17

 

Dụng cụ thắt amiđan

 

45-210

 

280,000

 

18

 

Bộ dao cắt Amiđan SLUDER 3 lưỡi

45-

250.1.2.3

 

1200,000

 

19

 

Bộ lấy dị vật họng 4 chiều

47-110,112,  

2,880,000

 

20

 

Lấy di vật 20cm

 

39-290

 

490,000

 

21

 

Panh lấy dị vật tai 18cm

 

39-291

 

490,000

 

22

 

Panh họng 3 trạc 14cm

 

49-130

 

290,000

 

23

 

Ông khí quản (Canuyn) bạc , các số

 

49-140

 

120,000

 

24

 

Ông hút Tai, Mũi, Họng P#6,8,10

 

35-110-112-114

 

95,000

 

25

 

Kẹp xoang LISTER 15cm

 

19-795

 

98,000

 

26

 

Lấy dị vật mũi 8.5cm

 

39-295

 

490,000

 

27

 

Lấy dị vật tai 8.5cm đầu nhỏ

 

Goldsun

 

490,000

 

28

 

Bộ banh thận (4 chiếc)

55-160,162,  

790,000

 

29

 

Bộ đặt nội khí quản sơ sinh 3 lưỡi thẳng Miller

 

Goldsun

 

730,000

 

30

 

Bộ đặt nội khí quản người lớn 4 lưỡi cong McIntosh

 

3-160

 

750,000

 

31

 

Bộ đặt nội khí quản người lớn 3 lưỡi cong McIntosh

 

3-150

 

690,000

 

32

 

Bộ đặt nội khí quản trẻ em 3 lưỡi cong McIntosh

 

Goldsun

 

680,000

 

33

 

Bộ khám ngũ quan

 

1-100

 

690,000

 

34

 

Bộ khám tai mũi họng

 

1-110

 

490,000

 

35

Bộ đèn Clar khám Tai, Mũi, Họng. Ấn Độ

220V-50Hz (Hàng GPC-INDIA sản xuất)

 

ẤN ĐỘ

 

 

790,000

 

 

36

Bộ đèn Clar bóng Halogen khám Tai, Mũi, Họng.

GERMANY 220v-50Hz + Adapter nguồn

(Hàng PRO-MED-GERMANY sản xuất)

 

CHLB

ĐỨC

 

 

13,500,000

 

37

Bộ đèn Clar khám Tai, Mũi, Họng. GERMANY

220v-50Hz (Hàng RIESTER-GERMANY sản xuất)

CHLB

ĐỨC

 

 

9,500,000

 

38

Bộ đặt nội khí quản người lớn 3 lưỡi cong McIntosh

(Hàng RIESTER-GERMANY sản xuất)

CHLB

ĐỨC

 

 

4,200,000

 

39

Bộ đặt nội khí quản sơ sinh 3 lưỡi thẳng Miller

(Hàng RIESTER-GERMANY sản xuất)

CHLB

ĐỨC

 

 

3,800,000

 

40

Bộ khám ngũ quan – ECONOM 2050 (Hàng RIESTER-GERMANY sản xuất) CHLB

ĐỨC

 

 

3,900,000

 

41

Huyết áp kế, ống nghe trẻ em, trẻ sơ sinh

(Hàng RIESTER-GERMANY sản xuất)

CHLB

ĐỨC

 

 

2,900,000

 

42

Huyết áp kế, ống nghe người lớn

(Hàng RIESTER-GERMANY sản xuất)

CHLB

ĐỨC

 

 

1,950,000

 

 

 

44

Các Bộ dụng cụ Phẫu Thuật chuyên khoa Tai-Mũi- Họng    

Liên hệ

 

 

Liên hệ điện thoại   

 

45

Các thiết bị, dụng cụ, máy móc TMH
DỤNG CỤ KHOA MẮT
 

1

 

Nỉa Bishop micro có mấu

 

8-161

 

120,000

 

2

 

Nỉa Adson có mấu

 

8-650

 

60,000

 

3

 

Nỉa Adson không mấu

 

8-651

 

60,000

 

4

 

Nỉa Adson chuôi vàng có mấu

 

8-650TC

 

150,000

 

5

 

Kéo mắt cong đầu nhọn

 

37-960

 

115,000

 

6

 

Kéo mắt cong 45 độ

 

20-551

 

170,000

 

7

 

Kéo mắt thẳng

 

37-940

 

115,000

 

8

 

Kìm kẹp kim có khoá cong

 

6-175

 

230,000

9 Kìm kẹp kim có khoá thẳng 6-170 170,000
 

10

 

Kìm kẹp lưỡi dao mổ TROUMAN

 

Goldsun

 

500,000

 

11

 

Bồ cào mắt 4 răng nhọn

 

20-045

 

140,000

 

12

 

Dụng cụ vành mi tự động

 

37-180

 

235,000

 

13

 

Dụng cụ vành mi một đầu 12 cm

 

37-190

 

45,000

 

14

 

Dụng cụ vành mi kiểu bồ cào 4 răng

 

37-370

 

85,000

 

15

 

Dụng cụ móc lác

 

37-310

 

85,000

 

16

 

Dụng cụ đặt thủy tinh nhân tạo

 

37-390

 

180,000

 

17

 

Đè mi

 

37-460

 

45,000

 

18

 

Dao mổ mắt liền cán lưỡi mác

 

37-200

 

32,000

 

19

 

Dao mổ  mắt liền cán lưỡi lá lúa

 

37-110

 

32,000

 

20

 

Dụng cụ lật mi mắt  có khoá hãm (Kẹp chắp)

 

37-900

 

85,000

 

21

 

Nỉa mắt đầu nhỏ có mấu cong 7 cm

 

37-670

 

100,000

 

22

 

Nỉa mắt thẳng có mấu 10 cm

 

37-610

 

95,000

 

23

 

Nỉa mắt cong có mấu 9 cm

 

37-613

 

85,000

 

24

 

Nỉa TWEEZER 11cm mống mắt

 

10-170

 

120,000

 

25

 

Bộ thông lệ đạo 11 chi tiết

 

Goldsun

 

680,000

 

26

 

Thước đo mắt hình (compa mắt)

 

37-470

 

180,000

 

27

 

Panh giác mác

 

37-670

 

95,000

 

28

 

Hộp đựng dụng cụ mắt

 

71-141

 

650,000

 

29

 

Bộ khám mắt đơn giản 12 chi tiết

 

1,200,000

 

30

 

Bộ mổ chích chắp 16 chi tiết

 

1,500,000

 

31

 

Bộ mổ mộng, quặm mắt 16 chi tiết

 

1,700,000

 

 

 

32

Các Bộ dụng cụ Phẫu thuật .  

 

Liên hệ điện thoại

 

 

33

Các thiết bị, dụng cụ, máy móc, khác liên quan đến khoa Mắt.   Liên hệ điện thoại
DỤNG CỤ KHOA RĂNG HÀM MẶT
 

1

 

Bộ kìm khám và nhổ răng người lớn 7 chiếc

 

 

520,000

 

2

 

Bộ khám và nhổ răng trẻ em 7 chiếc

 

490,000

 

3

 

Kìm nhổ răng các loại, kiểu

 

75,000

 

4

 

Bẩy hàm các kiểu

 

720/20

 

40,000

 

5

 

Châm khám răng các kiểu

 

22,000

 

6

 

Lấy cao răng các kiểu

 

22,000

 

7

 

Gương nha khoa + cán

 

2275/2

 

17,000

 

8

 

Nỉa nha 16cm

 

3233

 

15,000

 

9

 

Bộ khuôn răng 08 chiếc (Lấy dấu răng )

 

786-018

 

451,000

 

10

 

Bộ khuôn răng 10 chiếc (Lấy dấu răng )

 

786-010

 

495,000

 

11

 

Móc giật chụp

 

3008

 

352,000

 

12

 

Đục răng nhỏ

 

840/3

 

85,000

 

13

 

Xi lanh nha khoa 1.8 ml

 

786-1037

 

95,000

 

14

 

Kìm uốn nẹp răng

 

1,800,000

 

15

 

Các thiết bị, dụng cụ, máy móc, khác liên quan đến khoa Răng.

Liên hệ điện thoại
DỤNG CỤ ĐA KHOA
 

1

 

Cán dao mổ số 4

 

7-104

 

10,000

 

2

 

Cán dao mổ số 3

 

7-103

 

10,000

 

3

 

Cán dao mổ số 7

 

7-107

 

12,000

 

4

 

Dao mổ liền cán 24 cm

 

7-110

 

32,000

 

5

 

Dao cắt đoạn, mổ tử thi 22 cm

 

9-210

 

345,000

 

6

 

Bộ Farabeuf 13.5 cm /bộ

 

21-110

 

95,000

 

7

 

Bộ Farabeuf 15 cm /bộ

 

16-170

 

95,000

 

8

 

Banh Farabeuf kiểu ARMY 21 cm

 

21-120

 

1,350,000

 

9

 

Banh Farabeuf 21 cm

 

16-190

 

120,000

 

10

 

Banh vết mổ bồ cào 4 răng tù 22 cm

 

16-300

 

220,000

 

11

 

Banh vết mổ 1 đầu kiểu LANGENBECK 21 cm

 

21-240

 

185,000

 

12

 

Dao chích nhĩ

 

39-170

 

85,000

 

13

 

Thông vòi nhĩ WOAKES

 

39-160

 

65,000

 

14

 

Banh MAGILL 20 cm

 

3-142

 

90,000

 

15

 

Banh BOBCOCK, (kẹp vòi trứng) 14cm

 

51-300

 

95,000

 

16

 

Nạo xương hai đầu 20cm

 

29-264

 

68,000

 

17

 

Nạo xương 1 đầu WOLKMANN ,

 

29-240

 

180,000

 

18

 

Dụng cụ tách xương, bẩy xương

 

29-320

 

120,000

 

19

 

Dụng cụ tuốt sườn

 

29-361

 

120,000

 

20

Dụng cụ nâng xương 8mm  

29-388

 

450,000

 

21

 

 

Dụng cụ nâng xương 18mm

 

29-381

 

450,000

 

22

 

Dụng cụ nâng xương 43mm

 

29-384

 

450,000

 

23

 

Dụng cụ nâng xương 70mm

 

29-387

 

450,000

 

24

 

Kìm giữ xương mõm cá sấu 26cm

 

29-432

 

680,000

 

25

 

Kìm cắt đinh chuôi vàng 23cm

 

910

 

1,450,000

 

26

 

Kìm cắt đinh chuôi vàng 48cm

 

Goldsun

 

7,600,000

 

27

 

Kìm cắt đinh chuôi vàng 56cm

 

Goldsun

 

8,900,000

 

28

 

Bàn nắn nẹp

 

Goldsun

 

8,600,000

 

29

 

Vặn vít chuôi vàng

 

Goldsun

 

680,000

 

30

 

Dụng cụ dẫn đinh

 

Goldsun

 

680,000

 

31

 

Kim sinh thiết xương 18cm

 

Goldsun

 

1,800,000

 

32

Kim sinh thiết xương 20cm

 

Goldsun

 

2,000,000

 

33

 

Banh bụng tự động BALFOUR

 

21-500

 

1,200,000

 

 

34

 

Panh kẹp ruột cong

 

51-362

 

150,000

 

35

 

Panh kẹp ruột thẳng

 

51-300

 

150,000

 

36

 

Banh bụng DOYEN

 

21-360

 

250,000

 

37

 

Cưa xương bản liền 20cm

 

27-120

 

380,000

 

38

 

Cưa xương hình bán nguyệt

 

27-200

 

230,000

 

39

 

Cưa xương bản rời 35cm

 

29-130

 

380,000

 

40

 

Đục xương thẳng 13cm

 

29-156

 

85,000

 

41

 

Đục xương thẳng 20cm

 

29-180

 

85,000

 

42

 

Đục xương cong 20cm

 

29-190

 

85,000

 

43

 

Búa xương 4 gram

 

29-200

 

230,000

 

44

 

Kẹp tam giác 20cm

 

33-160

 

185,000

 

45

 

Kìm giữ xương có khoá 17cm

 

29-480

 

380,000

 

46

 

Kìm giữ xương có khoá 21cm

 

29-482

 

420,000

 

47

 

Kìm giữ xương k có khóa 21cm

 

29-472

 

420,000

 

48

 

Kìm giữ xương LAMBOTTE 26cm

 

29-494

 

820,000

 

49

 

Kìm giữ xương cong có chốt 19cm

 

19-100

 

680,000

 

50

 

Kìm giữ xương cong có chốt 24cm

 

19-110

 

820,000

 

51

 

Kìm giữ xương mõm cá sấu FARABEUF 26cm

 

29-432

 

680,000

 

52

 

Gu gặm xương cộng lực SAUERBRUT 30 cm

 

29-580

 

850,000

 

53

 

Gu gặm xương cộng lực LEKSELL-STILLE

 

29-550

 

850,000

 

54

 

Kìm bấn xương cộng lực lưỡi cong LISTON-KEY

 

29-590

 

820,000

 

55

 

Kìm bấm xương cộng lực lưỡi thẳng

 

29-630

 

220,000

 

56

 

Kìm bấm xương lưỡi thẳng LISTON 17cm

 

29-604

 

600,000

 

57

 

Kìm bấm xương lưỡi cong LISTON 17cm

 

29-614

 

600,000

 

58

 

Kìm bấm xương cộng lực 18 cm lưỡi thẳng

 

29-620

 

700,000

 

59

 

Kìm bấm xươ ng cộng lực 18 cm lưỡi cong

 

29-622

 

700,000

 

60

 

Lấy DV Xương COLCLOUGH 27 cm

 

35-170

 

1,200,000

 

61

 

Bộ dụng cụ banh xương sườn

 

31-160

 

2,200,000

 

62

 

Dụng cụ giữ xương đùi gà 20 cm

 

33-214

 

650,000

 

63

 

Kìm cắt bột STILLE 26 cm cộng lực

 

27-192

 

900,000

 

64

 

Kìm cắt bột STILLE 37cm cộng lực

 

27-194

 

920,000

 

65

 

Kìm bẻ bột dạng nhỏ mõm cá sấu WOLEE

 

27-234

 

480,000

 

66

 

Kìm phá bột mõm chữ V BEESON 30 cm

 

27-250

 

540,000

 

67

 

Cưa bột bán nguyệt ENGEL

 

27-200

 

230,000

68 Dao dạch bột REINEE 18 cm 27-210 230,000
 

69

 

Ông thông hậu môn

 

53-140

 

260,000

 

70

 

Mở hậu môn dạng kìm

 

53-100

 

230,000

 

71

 

Mở hậu môn rạng kìm 3 chạc

 

53-120

 

250,000

 

72

 

Luồn chỉ Trái /Phải DUPUY WEISS 22cm

 

45-120-122

 

120,000

 

73

 

Hộp đựng, hấp DC 31 X 20 X 6cm

 

80-1503

 

620,000

 

74

 

Hộp đựng DC Bộ tiểu phẫu 23 x13 x5cm

 

80-1504

 

520,000

 

 

 

75

Các Bộ dụng cụ Phẫu Thuật Đa khoa

 

 

 

Liên hệ điện thoại

DỤNG CỤ MẠ CÁN VÀNG
 

1

 

Kìm kẹp kim chuôi vàng 12cm

 

6-200TC

 

240,000

 

2

 

Kìm kẹp kim chuôi vàng 14cm

 

6-210TC

 

250,000

 

3

 

Kìm kẹp kim chuôi vàng 16cm

 

6-230TC

 

260,000

 

4

 

Kìm kẹp kim chuôi vàng 18cm

 

6-231TC

 

280,000

 

5

 

Kìm kẹp kim chuôi vàng 20cm

 

6-232TC

 

320,000

 

6

 

Kìm kẹp kim chuôi vàng 22cm

 

TC.786-127

 

360,000

 

7

 

Kìm kẹp kim chuôi vàng 26cm

TC .786-

128

 

385,000

 

8

 

Kìm kẹp kim mắt thẳng 13cm

 

TC.786-131

 

300,000

 

9

 

Kìm kẹp kim mắt cong 13cm

 

TC.786-132

 

300,000

 

10

 

Kẹp lưỡi dao lam 13cm

 

TC.786-134

 

480,000

 

11

 

Kìm bấm xương chuôi vàng 18cm

 

TC.786-166

 

1,650,000

 

12

 

Kìm bấm xương cộng lực chuôi vàng 23cm

 

TC.786-165

 

2,200,000

 

14

 

Kéo cong nhọn chuôi vàng 11cm

 

3-340TC

 

215,000

 

15

 

Kéo thẳng nhọn chuôi vàng 11cm

 

3-425TC

 

215,000

 

16

 

Kéo cong tù than tròn chuôi vàng nhỏ 11cm

 

TC.786-27

 

215,000

 

17

 

Kéo thẳng tù chuôi vàng 11cm

 

TC.786-26

 

215,000

 

18

 

Kéo phẫu thuật Mayo thẳng chuôi vàng 18cm

 

3-815TC

 

280,000

 

19

 

Kéo phẫu thuật cong chuôi vàng 14cm

 

TC.786-23

 

280,000

 

20

 

Kéo phẫu thuật cong chuôi vàng cong 16cm

 

TC.786-28

 

290,000

 

21

 

Kéo phẫu thuật cong chuôi vàng cong 18cm

 

3-815TC

 

310,000

 

22

 

Kéo bấm gân đầu nhỏ chuôi vàng 14cm

 

TC.786-45

 

320,000

 

23

 

Kéo bóc tách chuôi vàng 14cm

 

3-485TC

 

390,000

BỘ PHẪU THUẬT HOÀN CHỈNH
 

 

 

1

Các Bộ dụng cụ Phẫu Thuật   

 

Liên hệ điện thoại

 

 

2

 

Bộ đại phẫu 60 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

39,000,000

 

3

Bộ trung phẫu 31 chi tiết Goldsun/

Pakistan

 

19,000,000

 

4

 

Bộ tiểu phẫu 24 chi tiết

 

 

Goldsun/

Pakistan

 

1,500,000

 

5

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật Sọ Não 54 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

42,000,000

 

6

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh 57 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

35,000,000

 

7

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu 22 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

8,500,000

 

8

 

Bộ bộc lộ tĩnh mạch 28 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

2,400,000

 

9

 

Bộ phẫu thuật cắt dạ dầy 29 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

3,200,000

10 Bộ dụng cụ cắt bỏ túi mật 33 chi tiêt Goldsun/
Pakistan 2,800,000
 

11

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật ổ bụng 45 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

45,000,000

 

12

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu 32 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

17,600,000

 

13

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ tiền liệt tuyến 15 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

2,800,000

 

14

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp 25 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

35,000,000

 

15

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bộc trĩ 12 chi tiết

Goldsun/ Pakistan  

1,600,000

 

16

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực 33 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

26,000,000

 

17

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng 19 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

2,600,000

 

18

 

Bộ vi phẫu tai 22 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

2,400,000

 

19

 

Bộ phẫu thuật thanh quản 45 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

45,000,000

 

20

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt amiđan 15 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

1,600,000

 

21

 

Bộ phẫu thuật xoang 25 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

2,600,000

 

22

 

Bộ dụng cụ mở khí quản 14 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

1,800,000

 

23

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

185 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

62,000,000

 

24

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật triệt sản nam 7 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

1,200,000

 

25

 

Bộ dung cụ đỡ đẻ 12 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

1,200,000

 

26

 

Bộ dụng cụ móc tháo vòng 14 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

950,000

 

27

 

Bộ dụng cụ cắt tần sinh môn 16 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

1,800,000

 

28

 

Bộ dụng cụ khám phụ khoa 12 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

820,000

 

29

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ xác 25 chi tiết

Goldsun/

Pakistan

 

6,500,000

 

30

Các bộ dụng cụ phẫu thuật khác Liên hệ điện thoại
HỘP – KHAY
1 Hôp đựng tiểu phẫu có chân 22x15x7cm 71-141 550,000
2 Hôp đựng dụng cụ có lỗ hấp dụng cụ 71-100 550,000
3 Hộp đựng sản 31x20xcm 71-142 650,000
4 Hộp đựng đại phẫu có khay để hấp dụng cụ 71-142 1,500,000
5 Khay quả đậu 180ml 71-144 150,000
6 Hộp đựng dụng cụ có nắp 30x25x7cm 71-140 350,000

 

MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU 

 

NHÓM SP TÊN SẢN PHẨM MÔ TẢ SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ (vnđ/chiếc) ĐÓNG GÓI
KIM LUỒN

 TĨNH MẠCH

(Nước sx: Ấn Độ)

Kim luồn Healflon số 18, 20, 22G Có cánh định vị (cánh bướm) và van bơm thuốc giúp cho kim không bị dịch chuyển và dễ dàng bơm thuốc vào khi cần thiết 3,600 100 chiếc/hộp
Kim luồn Healflon số 14, 24, 26G 4,200 100 chiếc/hộp
Kim luồn Veincath số 18, 20, 22G 3,800 100 chiếc/hộp
Kim luồn Veincath số 24G 4,200 100 chiếc/hộp
Kim luồn Vivon số 18, 20, 22G 3,800 100 chiếc/hộp
Kim luồn Vivon số 24G 4,300 100 chiếc/hộp
Kim luồn Healcath (kim Bút)

Số 18, 20, 22G

Dạng bút tròn, không có cánh và van bơm   thuốc 5,000 100 chiếc/hộp
Kim luồn Healcath (kim Bút)

Số 14, 24, 26G

 

5,600

100 chiếc/hộp
Kim luồn an toàn “Autosaf” các số Kim có đầu bảo vệ an toàn sau khi chích

 

9,900 100 chiếc/hộp
BỘ VI CHỈNH LƯU LƯỢNG DỊCH TRUYỀN

(Nước sx: Ấn Độ)

Bộ vi chỉnh lưu lượng dịch truyền từ 0-250ml/giờ Có 2 đầu nối và van bơm thuốc bổ sung 35,000 100 chiếc/hộp
Bộ vi chỉnh lưu lượng dịch truyền từ 0-250ml/giờ 36.000 100 chiếc/hộp
KHOÁ VÀ DÂY NÔI

(Nước sx: Ấn Độ)

Khóa đôi (Combi luer lock) 800
Khóa đơn (Luer cap) 800
Nút đậy kim luồn cao su(Injection Stopper) Màng cao su và màng silicone 950
Nút đậy kim luồn silicone (Injection Stopper) 1,050
Khóa ba chạc không dây Làm bằng nhựa y tế chất lượng cao chuyên dùng cho y tế. Không tương tác với Lipid, không độc, không gây sốt, gẫy gập, chảy nước, dễ tháo nối, …

 

 

6,000 500 chiếc/thùng
Khóa 3 chạc có dây nối dài 10-75cm 7,000 500 chiếc/thùng
Khóa 3 chạc có dây nối dài 75-150cm 7,500 500 chiếc/thùng
Khóa 3 chạc có dây nối dài 150-250cm 8.000 500 chiếc/thùng
Dây nối áp lực thấp dài 10-75cm 5,000 500 chiếc/thùng
Dây nối dài áp lực thấp 75-150cm+ 5.500 500 chiếc/thùng
Dây nối dài áp lực thấp 150-250cm 5,500 500 chiếc/thùng
Dây dẫn máu lọc thận A,V Fistula – Các số kim 15,16,17 -Dài 30cm, tráng phủ Silicone 6,000 500 chiếc/thùng
DỤNG CỤ PHẪU THUẬT

Nước sx: Pakistan

 

Pank phẫu thuật 16cm HMP® – Sản xuất theo tiêu chuẩn

ISO 9001/2000

– Chất liệu thép không gỉ

– Mẫu mã đồng nhất, chất lượng cao

19.000 25 cái/hộp
Kéo phẫu thuật 16cm HMP® 18,500 25 cái/hộp
Kìm kẹp kim 19,000 25 cái/hộp
Pank phẫu thuật 16cm SIKA® 19,000 25 cái/hộp
Kéo phẫu thuật 16cm SIKA® 18,500 25 cái/hộp
Bộ khám ngũ quan HMP® 750,000 25 cái/hộp
Kẹp phẫu tích loại nhỏ HMP® 6,800 25 cái/hộp
Kẹp phẫu tích loại to HMP® 7,500 25 cái/hộp
Cán dao mổ  số 3 8,000 25 cái/hộp
Cán dao mổ  số 4 8,500 25 cái/hộp
Kìm gặm xương số 18 HMP® 800,000 25 cái/hộp
Kìm gặm xương số 19 HMP® 850,000 25 cái/hộp
HUYẾT ÁP CƠ Máy đo huyết  áp cơ KAWAMOTO Gồm máy + tai nghe 290,000 30 bộ/thùng
Máy đo huyết  áp cơ FOCAL Gồm máy + tai nghe

– Made in Japan

480,000 30 bộ/thùng
NHIỆT KẾ THUỶ NGÂN Nhiệt kế thuỷ ngân AURORA Loại to 9.700 12 chiếc/hộp
Nhiệt kế thuỷ ngân SIKA, TOKYO Loại to 34.000 12 chiếc/hộp
NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ Nhiệt kế điện tử MT801 Đầu mềm 34,000 20 chiếc/hộp
Nhiệt kế điện tử MT811 Đầu cứng 20,000 20 chiếc/hộp
Nhiệt kế điện tử ECT1 Đầu cứng 22,000 20 chiếc/hộp
Nhiệt kế điện tử MT518 Đầu cứng 24,000 20 chiếc/hộp
KHẨU TRANG Y TẾ Khẩu trang y tế Màng than hoạt tính 3 lớp 1,900 50 chiếc/hộp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Sản phẩm : Dụng cụ phẫu thuật Pakistan

Fields marked with an * are required
4704 lượt xem
Ngày 15 - 04, 2016

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI