GẠC PHẪU THUẬT

4.89

Tên: GẠC PHẪU THUẬT

Mã:

Giá: Theo danh mục

Giảm giá:

Tình trạng: Còn hàng

Đặt hàng

GẠC PHẪU THUẬT

 

 

 Mô tả sản phẩm:

– Gạc phẫu thuật CQTT 15 * 60 * 6 lớp                                      Giá: 8,500 VNĐ

– Gạc phẫu thuật CQTT 30 * 30 * 12 lớp                                   Giá: 15,600 VNĐ

GẠC PHẪU THUẬT KHÔNG CẢN QUANG

– Gạc phẫu thuật 10cm * 20cm * 6 lớp ( chưa tiệt trùng)       Giá: 2,340 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 10cm * 20cm * 6 lớp ( đã tiệt trùng)           Giá: 2,600 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 14cm * 20cm * 6 lớp ( chưa tiệt trùng)       Giá: 2,964 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 14cm * 20cm * 6 lớp ( đã tiệt trùng)           Giá: 3,250 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 20cm * 40cm * 4 lớp ( chưa tiệt trùng)       Giá: 5,772 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 20cm * 40cm * 4 lớp ( đã tiệt trùng)           Giá: 6,240 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 20cm * 80cm * 4 lớp ( chưa tiệt trùng)       Giá: 9,984 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 20cm * 80cm * 4 lớp ( đã tiệt trùng)           Giá: 10,595 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 30cm * 30cm * 4 lớp ( chưa tiệt trùng)       Giá: 5,590 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 30cm * 30cm * 4 lớp ( đã tiệt trùng)           Giá: 6,240 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 30cm * 30cm * 6 lớp ( chưa tiệt trùng)       Giá: 7,540 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 30cm * 30cm * 6 lớp ( đã tiệt trùng)           Giá: 8,190 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 30cm * 40cm * 6 lớp ( chưa tiệt trùng)       Giá: 10,140 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 30cm * 40cm * 6 lớp ( đã tiệt trùng)           Giá: 10,790 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 30cm * 40cm * 8 lớp ( chưa tiệt trùng)       Giá: 12,350 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 30cm * 40cm * 8 lớp ( đã tiệt trùng)           Giá: 13,390 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 40cm * 40cm * 6 lớp ( chưa tiệt trùng)       Giá: 14,040 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 40cm * 40cm * 6 lớp ( đã tiệt trùng)           Giá: 14,820 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 40cm * 40cm * 8 lớp ( chưa tiệt trùng)       Giá: 18,720 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 40cm * 40cm * 8 lớp ( đã tiệt trùng)           Giá: 19,500 VNĐ

GẠC PHẪU THUẬT CÓ CẢN QUANG

– Gạc phẫu thuật 10cm * 20cm * 6 lớp ( chưa tiệt trùng)       Giá: 2,470 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 10cm * 20cm * 6 lớp ( đã tiệt trùng)           Giá: 2,080 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 14cm * 20cm * 6 lớp ( chưa tiệt trùng)      Giá: 2,860 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 14cm * 20cm * 6 lớp ( đã tiệt trùng)           Giá: 3,575 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 20cm * 40cm * 4 lớp ( chưa tiệt trùng)       Giá: 6,240 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 20cm * 40cm * 4 lớp ( đã tiệt trùng)           Giá: 6,695 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 20cm * 80cm * 4 lớp ( chưa tiệt trùng)       Giá: 10,270 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 20cm * 80cm * 4 lớp ( đã tiệt trùng)           Giá: 10,920 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 30cm * 30cm * 4 lớp ( chưa tiệt trùng)       Giá: 4,635VNĐ

– Gạc phẫu thuật 30cm * 30cm * 4 lớp ( đã tiệt trùng)           Giá: 6,500 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 30cm * 30cm * 6 lớp ( chưa tiệt trùng)       Giá: 7,800 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 30cm * 30cm * 6 lớp ( đã tiệt trùng)           Giá: 8,450 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 30cm * 40cm * 6 lớp ( chưa tiệt trùng)       Giá: 10,400 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 30cm * 40cm * 6 lớp ( đã tiệt trùng)           Giá: 11,050 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 30cm * 40cm * 8 lớp ( chưa tiệt trùng)       Giá: 13,000 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 30cm * 40cm * 8 lớp ( đã tiệt trùng)           Giá: 13,650 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 40cm * 40cm * 6 lớp ( chưa tiệt trùng)       Giá: 14,430 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 40cm * 40cm * 6 lớp ( đã tiệt trùng)           Giá: 15,210 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 40cm * 40cm * 8 lớp ( chưa tiệt trùng)       Giá: 18,850 VNĐ

– Gạc phẫu thuật 40cm * 40cm * 8 lớp ( đã tiệt trùng)           Giá: 19,720 VNĐ

– Tình trạng: Còn hàng

– Hãng sản xuất: : Bảo Thạch – Việt Nam

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Sản phẩm : GẠC PHẪU THUẬT

Fields marked with an * are required
524 lượt xem
Ngày 19 - 04, 2016

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI