Nẹp- Bột / Việt Nam

94

Tên: Nẹp- Bột / Việt Nam

Mã:

Giá: Theo danh mục

Giảm giá:

Tình trạng: Còn hàng

Đặt hàng

BỘT NẸP / VIỆT NAM

STT Mặt hàng ĐVT  Đơn giá (VND)
I:  Nhóm sản phẩm dành cho cột sống
1 Nẹp cổ cứng  H1 (XXS, XS, S, M, L) Cái     92,000
2 Nẹp cổ cứng H2-ORBE (XS, S, M, L) Cái   130,000
3 Nẹp cổ mềm   H1 (XXS, XS, S, M, L, XL, XXL) Cái     42,000
4 Gối cổ Cái   300,000
5 áo cột sống H1 (XXS, XS, S, M, L, XL, XXL) Cái   330,000
6 áo cột sống H3 (XS, S, M, L, XL, XXL) Cái   360,000
7 áo cột sống OBACK  (XXS, XS, S, M, L, XL) Cái   495,000
8 áo vùng lưng  H1 (XS, S, M, L, XL) Cái   290,000
9 áo vùng lưng  H3 ( S, M, L, XL) Cái   495,000
10 Đai thắt lưng cao cấp – Olumba (S, M, L, XL, XXL) Cái   275,000
11 Đai thắt lưng H1 (S, M, L, XL) Cái   130,000
12 Đai thắt lưng H2 (S, M, L, XL) Cái   130,000
13 Đai xương sườn  H1 (S, M, L, XL) Cái     82,000
14 Đai hỗ trợ cơ bụng  H1 (S, M, L, XL) Cái     85,000
15 Đai thắt lưng hợp kim nhôm (S, M, L, XL) Cái 110,000
II:  Nhóm sản phẩm dành cho chi trên
16 Băng cố định khớp vai tư thế dạng H1( S, M, L, XL, XXL) Cái   205,000
17 Băng cố định khớp vai  H1 ( S, M, L, XL, XXL) Cái   170,000
18 Băng cố định khớp vai ORBE (S, M, L, XL, XXL) Cái     90,000
19
Đai số 8  H1 (XXS, XS, S, M, L, XL, XXL) Cái     88,000

20

Đai số 8  ORBE (XXS, XS, S, M, L, XL, XXL) Cái     62,000
21 Nẹp cổ tay H1 ( S, M, L, XL, XXL) Cái   110,000
22 Nẹp cổ tay chun  H1 ( S, M, L, XL, XXL) Cái     60,000
23 Nẹp cổ bàn tay H1 (S, M, L, XL) Cái   130,000
24 Nẹp cẳng tay H4 ( S, M, L, XL, XXL) Cái   110,000
25 Nẹp cẳng tay H5 ( S, M, L, XL) Cái   130,000
26 Nẹp ngón tay cái H1 ( S, M, L, XL, XXL) Cái   130,000
27 Nẹp cẳng tay da   130,000
28 Nẹp cánh tay H3 ( S, M, L, XL, XXL) Cái   185,000
29 Nẹp  iselin Cái     10,000
30 Nẹp bóng chày Cái     11,000
31
Túi treo tay  H1 ( S, M, L, XL) Cái     32,000
32 Túi treo tay  H2 ( S, M, L, XL) Cái     38,000
33 Băng thun cổ tay Cái     22,000
34 Băng thun khủyu tay Cái     70,000
35 Dây tenis Cái     40,000

36

Nẹp colles tay

Cái

110,000

III:  Nhóm sản phẩm dành cho chi dưới
37
Nẹp gối H2 dài 40cm Cái   230,000
Nẹp gối H2 dài 50cm Cái   240,000
Nẹp gối H2 dài 60cm Cái   250,000
38
Olego (Nẹp gối H3) 40cm  (S, M, L, XL, XXL) Cái   210,000
Olego (Nẹp gối H3) 50cm  (S, M, L, XL, XXL) Cái   210,000
Olego (Nẹp gối H3) 60cm  (S, M, L, XL, XXL) Cái   210,000
Olego (Nẹp gối H3) 70cm  (S, M, L, XL, XXL) Cái   210,000
39 Nẹp gối chức năng Cái   600,000
40 Băng thun gối H3 Cái   180,000
41 Băng thun gối H4 Cái   200,000
42 Băng thun gối H5 Cái   230,000
43 Băng thun gối  H1 (S, M, L, XL) Cái     95,000
44 Băng thun gối  H2 (S, M, L, XL) Cái   110,000
45 Đai xương bánh chè Cái     40,000
46 Nẹp chống xoay ngắn  H1 Cái   180,000
47 Nẹp chống xoay dài  H2 (NL-TE) Cái   200,000
44
Nẹp đêm ngắn  H1 Cái   165,000
Nẹp đêm dài  H2 Cái   170,000
46 Ankle Support (Đai số 8 cổ chân) (S, M, L, Xl, XXL) Cái     35,000
47 Nẹp chân H1 Cái   265,000
48
Nẹp nhôm chân dài (M, L) Cái   240,000
Nẹp nhôm chân ngắn (M, L) Cái   190,000
Đệm nẹp chân dài (M, L) Cái     11,000
49 Đệm nẹp chân ngắn (M, L) Cái 11,000
IV: ORBEFORM (nhóm sản phẩm dành cho cấp cứu):
50
ORBEFORM 910 (Nẹp máng đùi lớn) Cái   315,000
51 ORBEFORM 911 (Nẹp máng đùi nhỏ) Cái   230,000
52
ORBEFORM 920 (Nẹp máng cánh tay) Cái   205,000
53 ORBEFORM 921 (Nẹp máng cánh tay nhỏ) Cái   150,000
54
ORBEFORM 930 (Nẹp máng cẳng tay) Cái   145,000
55 ORBEFORM 931 (Nẹp máng cẳng tay nhỏ) Cái   105,000
56 Túi đựng đồ cấp cứu  ORBE (80x42x10cm) Cái 80,000

93

89

90

91

95

92

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Sản phẩm : Nẹp- Bột / Việt Nam

Fields marked with an * are required
786 lượt xem
Ngày 14 - 04, 2016

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI