Chỉ CPT / Việt Nam

1.23

Tên: Chỉ CPT / Việt Nam

Mã:

Giá: Theo danh mục

Giảm giá:

Tình trạng: Còn hàng

Đặt hàng

1.22 1.23 1.24

CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT/ VIỆT NAM

 

 

Tham Chiếu
  Mã hàng
CPT
Johnson
B.Braun
Covidien
Tên hàng Quy cách đóng gói
STT Caresorb Plus Vicryl Plus Chỉ tan tổng hợp đa sợi kháng khuẩn Caresorb Plus
(giữ vết khâu tốt trong 30 ngày, tan hoàn toàn sau 56-70 ngày)
 
3 GTA15A22 VCP310H Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb Plus (Polyglactin 910 có kháng khuẩn Chlorhexidine Diacetate) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 22 mm, GTA15A22 H / 36 tép
5 GTA20A26 VCP316H Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb Plus (Polyglactin 910 có kháng khuẩn Chlorhexidine Diacetate) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, GTA20A26 H / 36 tép
7 GTA30A26 VCP317H Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb Plus (Polyglactin 910 có kháng khuẩn Chlorhexidine Diacetate) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, GTA30A26 H / 36 tép
11 GTA35A40L90 VCP358H Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb Plus (Polyglactin 910 có kháng khuẩn Chlorhexidine Diacetate) số 0, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm,   GTA35A40L90 H / 36 tép
13 GTA40A40L90 VCP359H
JV359H
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb Plus (Polyglactin 910 có kháng khuẩn Chlorhexidine Diacetate) số 1, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm,   GTA40A40L90 H / 36 tép
Caresorb Vicryl
Novosyn
Polysorb
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910)
(giữ vết khâu tốt trong 30 ngày, tan hoàn toàn sau 56-70 ngày)
 
13 GTU07A13L45 W9981
UL-101
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 6/0 màu trắng, dài 45 cm, kim tròn 1/2c, dài 13 mm, GTU07A13L45 H / 12 tép
19 GT10A17 W9105
C0068012
UL-202
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 5/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 17 mm, GT10A17 H / 36 tép
25 GT15A20 W9113
C0068029
GL-181
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 mm, GT15A20 H / 36 tép
32 GT20A26 W9120
C0068041
GL-122
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, GT20A26 H / 36 tép
35 GT30A26 W9121
C0068042
GL-123
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, GT30A26 H / 36 tép
49 GT35A40L90 W9430
C0068556
CL-914
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 0, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm, GT35A40L90 H / 36 tép
55 GT40A40L90 W9431
C0068557
CL-915
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 1, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm, GT40A40L90 H / 36 tép
59 GT40B65GL100 W9391 Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 1, dài 100 cm, kim tròn đầu tù 3/8c, dài 65 mm, khâu gan GT40B65GL100 H / 36 tép
Caresorb Rapid Vicryl Rapide Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresorb Rapid
(giữ vết khâu tốt trong 10-14 ngày, tan hoàn toàn sau 42-45 ngày)
 
3 GTR15C16 W9924 Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresorb Rapid (Polyglactin 910) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác thuận 3/8c, dài 16 mm, GTR15C16 H / 36 tép
4 GTR15E19P W9922 Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresorb Rapid (Polyglactin 910) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác thẩm mỹ 3/8c, dài 19 mm, GTR15E19P H / 36 tép
6 GTR20CA22 W9935 Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresorb Rapid (Polyglactin 910) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác thuận 1/2c, dài 22 mm, GTR20CA22 H / 36 tép
7 GTR20E26 W9940 Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresorb Rapid (Polyglactin 910) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, GTR20E26 H / 36 tép
10 GTR30M36L90 W9962 Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresorb Rapid (Polyglactin 910) số 2/0, dài 90 cm, kim tròn đầu cắt 1/2c, dài 36 mm, GTR30M36L90 H / 36 tép
Caresyn Safil Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresyn (Polyglycolic Acid)
(giữ vết khâu tốt trong 30 ngày, tan hoàn toàn sau 60-90 ngày)
 
1 GA07A13 C0068006
C1048006
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresyn (Polyglycolic Acid) số 6/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 13 mm, GA07A13 H / 12 tép
2 GA10A17 C1048012
Optime 18S10C
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresyn (Polyglycolic Acid) số 5/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 17 mm, GA10A17 H / 36 tép
4 GA15A17 C1048013
Optime 18S15E
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresyn (Polyglycolic Acid) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 17 mm, GA15A17 H / 36 tép
7 GA15A22 C1048029 Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresyn (Polyglycolic Acid) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 22 mm, GA15A22 H / 36 tép
10 GA20A26 C1048041
Optime 18S20F
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresyn (Polyglycolic Acid) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, GA20A26 H / 36 tép
11 GA20P37L90 C1048650 Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresyn (Polyglycolic Acid) số 3/0, dài 90 cm, kim tròn trocar 1/2c, dài 37 mm, GA20P37L90 H / 36 tép
12 GA30A26 C1048042
Optime 18S30E
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresyn (Polyglycolic Acid) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, GA30A26 H / 36 tép
17 GA35A40L90 C1048556
Optime 18S35F
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresyn (Polyglycolic Acid) số 0, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm, GA35A40L90 H / 36 tép
18 GA40A30 C1048549
Optime 18S40D
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresyn (Polyglycolic Acid) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 30 mm, GA40A30 H / 36 tép
19 GA40A40L90 C1048557
Optime 18S40F
Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresyn (Polyglycolic Acid) số 1, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm, GA40A40L90 H / 36 tép
Caresyn Rapid Safil Quick Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresyn Rapid
(giữ vết khâu tốt trong 10-14 ngày, tan hoàn toàn sau 42-45 ngày)
 
4 GAR15E19 C1046420
C0046420
Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresyn Rapid (Polyglycolic Acid) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 19 mm, GAR15E19 H / 36 tép
8 GAR20A26 C0046041
C1046041
Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresyn Rapid (Polyglycolic Acid) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, GAR20A26 H / 36 tép
10 GAR30A37L90 C1046595
C0046595
Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresyn Rapid (Polyglycolic Acid) số 2/0, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 37 mm, GAR30A37L90 H / 36 tép
11 GAR30P37L90 C1046651
C0046651
Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresyn Rapid (Polyglycolic Acid) số 2/0, dài 90 cm, kim tròn trocar 1/2c, dài 37 mm, GAR30P37L90 H / 36 tép
Trustigut (N) Gut Plain Chỉ tan nhanh tự nhiên Trustigut (N)
(giữ vết khâu tốt trong 7-14 ngày, tan hoàn toàn sau 70 ngày)
 
1 N20A26 G321H Chỉ tan nhanh tự nhiên Trustigut (N) (Plain Catgut) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, N20A26 H / 24 tép
2 N20E18 H821G Chỉ tan nhanh tự nhiên Trustigut (N) (Plain Catgut) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm, N20E18 H / 24 tép
3 N25A26 G322H
B0530425
Chỉ tan nhanh tự nhiên Trustigut (N) (Plain Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, N25A26 H / 24 tép
4 N30A26 Chỉ tan nhanh tự nhiên Trustigut (N) (Plain Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, N30A26 H / 24 tép
5 N30A30 W43901
B0530484
Chỉ tan nhanh tự nhiên Trustigut (N) (Plain Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 30 mm, N30A30 H / 24 tép
6 N30A36 843G
B0530964
Chỉ tan nhanh tự nhiên Trustigut (N) (Plain Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 36 mm, N30A36 H / 24 tép
7 N30E26 H823G Chỉ tan nhanh tự nhiên Trustigut (N) (Plain Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, N30E26 H / 24 tép
8 N40A26 Chỉ tan nhanh tự nhiên Trustigut (N) (Plain Catgut) số 0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, N40A26 H / 24 tép
9 N40A36 844H Chỉ tan nhanh tự nhiên Trustigut (N) (Plain Catgut) số 0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 36 mm, N40A36 H / 24 tép
10 N50A40 W735 Chỉ tan nhanh tự nhiên Trustigut (N) (Plain Catgut) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm, N50A40 H / 24 tép
11 N60A50 Chỉ tan nhanh tự nhiên Trustigut (N) (Plain Catgut) số 2, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 50 mm, N60A50 H / 24 tép
12 N250 W102
W43801
B0032069
Chỉ tan nhanh tự nhiên Trustigut (N) (Plain Catgut) số 3/0, không kim, dài 150 cm, N250 H / 24 tép
13 N300 W103
B0032077
Chỉ tan nhanh tự nhiên Trustigut (N) (Plain Catgut) số 2/0, không kim, dài 150 cm, N300 H / 24 tép
14 N400 W104 Chỉ tan nhanh tự nhiên Trustigut (N) (Plain Catgut) số 0, không kim, dài 150 cm, N400 H / 24 tép
15 N500 W10501
S105SH
Chỉ tan nhanh tự nhiên Trustigut (N) (Plain Catgut) số 1, không kim, dài 150 cm, N500 H / 24 tép
16 N600 W106 Chỉ tan nhanh tự nhiên Trustigut (N) (Plain Catgut) số 2, không kim, dài 150 cm, N600 H / 24 tép
  Trustigut (C) Gut Chrom Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C)
(giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày, tan hoàn toàn sau 90 ngày)
 
1 C10E12 796G Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 12 mm, C10E12 H / 12 tép
2 C15B13 Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 5/0, dài 75 cm, kim tròn 3/8c, dài 13 mm, C15B13 H / 24 tép
3 C15E12 792G Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 12 mm, C15E12 H / 24 tép
4 C15A17 B0560138 Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 5/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 17 mm, C15A17 H / 24 tép
5 C20B16 W54801 Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 3/8c, dài 16 mm, C20B16 H / 24 tép
6 C20A20 W435
W43501
B0560138
Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 mm, C20A20 H / 24 tép
7 C20A22 G181H Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 22 mm, C20A22 H / 24 tép
8 C20A26 G121H
B0560413
Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, C20A26 H / 24 tép
9 C20EE12L37 Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 4/0, dài 37 cm, 2 kim tam giác 3/8c, dài 12 mm, C20EE12L37 H / 24 tép
10 C20E16 W481 Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm, C20E16 H / 24 tép
11 C25A20 W43701 Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 mm, C25A20 H / 24 tép
12 C25A26 W44701
G122T
B0560421
Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, C25A26 H / 24 tép
13 C25A30 W44101 Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 30 mm, C25A30 H / 24 tép
14 C25E18 636G Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm, C25E18 H / 24 tép
15 C25E26 C539 Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, C25E26 H / 24 tép
16 C30A26 W44801
G123T
B0560430
Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, C30A26 H / 24 tép
17 C30A30 W441
B0560480
Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 30 mm, C30A30 H / 24 tép
18 C30A36 W443
B0570389
Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 36 mm, C30A36 H / 24 tép
19 C30E24 887G Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm, C30E24 H / 24 tép
20 C30F50 B0561614 Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim cắt thẳng, dài 50 mm, C30F50 H / 24 tép
21 C40A26 G124H Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, C40A26 H / 24 tép
22 C40A30 W442
G165T
B0560499
Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 30 mm, C40A30 H / 24 tép
23 C40A36 812H
B0560979
Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 36 mm, C40A36 H / 24 tép
24 C40A40 W75801 Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm, C40A40 H / 24 tép
25 C50A26 813H Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, C50A26 H / 24 tép
26 C50A30 W442
B0560502
Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 30 mm, C50A30 H / 24 tép
27 C50A40 W75901
B0570753
Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm, C50A40 H / 24 tép
28 C50A50 W762 Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 50 mm, C50A50 H / 24 tép
29 C50B80G 48G Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 1, dài 75 cm, kim tròn đầu tù 3/8c, dài 80 mm, C50B80G H / 24 tép
30 C60A50 W763 Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 50 mm, C60A50 H / 24 tép
31 C200 W111 Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 4/0, không kim, dài 150 cm, C200 H / 24 tép
32 C250 W11201 Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, không kim, dài 150 cm, C250 H / 24 tép
33 C300 W11301
B0062073
Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, không kim, dài 150 cm, C300 H / 24 tép
34 C400 W11401
B0062090
Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 0, không kim, dài 150 cm, C400 H / 24 tép
35 C500 W11501
B0062103
Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 1, không kim, dài 150 cm, C500 H / 24 tép
36 C600 W11601 Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2, không kim, dài 150 cm, C600 H / 24 tép
37 C700 Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3, không kim, dài 150 cm, C700 H / 24 tép
Caresilk Mersilk
Silkam
Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk)  
8 S07D13 Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 1/2c, dài 13 mm, S07D13 H / 12 tép
12 S10E16 C0764124 Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm, S10E16 H / 24 tép
18 S15E18 W329H
C0765201
Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm, S15E18 H / 24 tép
19 S20E18 C0765210 Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm, S20E18 H / 24 tép
21 S20A26 W57001
C0760412
Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, S20A26 H / 24 tép
23 S20E26 W328H
C0762350
Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, S20E26 H / 24 tép
24 S30A26 W32701
C0760420
Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, S30A26 H / 24 tép
26 S30E24 C0762369 Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm, S30E24 H / 24 tép
27 S30E26 W321H Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, S30E26 H / 24 tép
28 S35A26 C0760439 Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, S35A26 H / 24 tép
30 S40A26 C0760447 Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, S40A26 H / 24 tép
37 S200 W192
C0262056
Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 3/0, không kim, dài 150 cm,   S200 H / 24 tép
38 S2012 W222
C0264652
Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 3/0, không kim, 12 sợi x 75 cm,   S2012 H / 24 tép
41 S300 W193
C0262064
Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 2/0, không kim, dài 150 cm,   S300 H / 24 tép
44 S3012 W223
C0264660
Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 2/0, không kim, 12 sợi x 75 cm,   S3012 H / 24 tép
45 S30136 W213
C0263869
Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 2/0, không kim, 13 sợi x 60 cm,   S30136 H / 24 tép
49 S400 W195
C0262099
Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 1, không kim, dài 150 cm,   S400 H / 24 tép
Carelon Ethilon
Dafilon
Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon)  
1 M02B05L15 W2814
W2850
G1118110
Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 10/0, dài 15 cm, kim tròn 3/8c, dài 5 mm, M02B05L15 H / 12 tép
2 M02HH06L30 W1770
7770G
G1118706
Alcon 8065711701
Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm, M02HH06L30 H / 12 tép
3 M02GG07L30 W1719 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 1/2c, dài 7 mm, M02GG07L30 H / 12 tép
4 M03B05L15 W2829
W2813
G1111434
Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 9/0, dài 15 cm, kim tròn 3/8c, dài 5 mm, M03B05L15 H / 12 tép
5 M03HH06L30 W1769
W1717
G1118714
Alcon 8065192201
Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 9/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm, M03HH06L30 H / 12 tép
6 M04B06L15 W2808
G1118170
Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 8/0, dài 15 cm, kim tròn 3/8c, dài 6 mm, M04B06L15 H / 12 tép
7 M04E06L30 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 8/0, dài 30 cm, kim tam giác 3/8c, dài 6 mm, M04E06L30 H / 12 tép
8 M05E13 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 7/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm, M05E13 H / 12 tép
9 M05EE13L45 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 7/0, dài 45 cm, 2 kim tam giác 3/8c, dài 13 mm, M05EE13L45 H / 12 tép
10 M07E12PL45 W1610T
C0932060
Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 6/0, dài 45 cm, kim tam giác thẩm mỹ 3/8c, dài 12 mm, M07E12PL45 H / 12 tép
11 M07D13 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 1/2c, dài 13 mm, M07D13 H / 12 tép
12 M07E13 C0934061 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm, M07E13 H / 12 tép
13 M07E16 C0935115 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm, M07E16 H / 12 tép
14 M10II08L45 Alcon 8065211501 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 5/0, dài 45 cm, 2 kim hình thang 1/4c, dài 8 mm, M10II08L45 H / 24 tép
15 M10E12PL45 W1611T
W1852T
Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 5/0, dài 45 cm, kim tam giác thẩm mỹ 3/8c, dài 12 mm, M10E12PL45 H / 24 tép
16 M10E13 C0932078 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm, M10E13 H / 24 tép
17 M10E16 C0935123 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm, M10E16 H / 24 tép
18 M15A20 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 mm, M15A20 H / 24 tép
19 M15E16 W3318
C0935131
Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm, M15E16 H / 24 tép
20 M15E18 C0935204* Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm, M15E18 H / 24 tép
21 M15E19 W319
C0935204
Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 19 mm, M15E19 H / 24 tép
22 M15E19PL45 W1620T Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0, dài 45 cm, kim tam giác thẩm mỹ 3/8c, dài 19 mm, M15E19PL45 H / 24 tép
23 M15F50 C0935590 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim cắt thẳng, dài 50 mm, M15F50 H / 24 tép
24 M20A22 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 22 mm, M20A22 H / 24 tép
25 M20E19PL45 W1621T Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 3/0, dài 45 cm, kim tam giác thẩm mỹ 3/8c, dài 19 mm, M20E19PL45 H / 24 tép
26 M20E20 C0935212 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 20 mm, M20E20 H / 24 tép
27 M20E26 W3328T
NW5028
Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, M20E26 H / 24 tép
28 M20F50 C0935603 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim cắt thẳng, dài 50 mm, M20F50 H / 24 tép
29 M20E30L90 C0934410
Filapeau 87310
Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 3/0, dài 90 cm, kim tam giác 3/8c, dài 30 mm, M20E30L90 H / 24 tép
30 M25E24 C0935352 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 3/0b, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm, M25E24 H / 24 tép
31 M25E26 W3328T* Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 3/0b, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, M25E26 H / 24 tép
32 M30A26 C0930423
C0930158
Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, M30A26 H / 24 tép
33 M30E24 C0935360 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm, M30E24 H / 24 tép
34 M30E26 W162601
C0933406
Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, M30E26 H / 24 tép
35 M30E30 C0935476
Filapeau 87405
Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 30 mm, M30E30 H / 24 tép
36 M30C40 W1632T Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác thuận 3/8c, dài 40 mm, M30C40 H / 24 tép
37 M30F60 C0932663 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim cắt thẳng, dài 60 mm, M30F60 H / 24 tép
38 M35E26 C0935379 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, M35E26 H / 24 tép
39 M35E30 C0935484 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 30 mm, M35E30 H / 24 tép
40 M35A40HL100 W746
C0934844
Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 0, dài 100 cm, kim tròn thân to 1/2c, dài 40 mm, M35A40HL100 H / 24 tép
41 M35D40L100 W737
C0934585
Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 0, dài 100 cm, kim tam giác 1/2c, dài 40 mm, M35D40L100 H / 24 tép
42 M40A36 C0930760 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 36 mm, M40A36 H / 24 tép
43 M40E30 C0935492 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 1, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 30 mm, M40E30 H / 24 tép
44 M40E40 C0932574 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 1, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 40 mm, M40E40 H / 24 tép
45 M50A40 Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 2, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm, M50A40 H / 24 tép
Trustilon Nurolon Chỉ không tan tổng hợp Trustilon (Nylon đa sợi)  
1 MN20A17L35X6 W6540 Chỉ không tan tổng hợp Trustilon (Nylon đa sợi) số 3/0, 6 sợi x 35 cm, kim tròn 1/2c, dài 17 mm, khâu sọ não, MN20A17L35X6 H / 6 tép
Trustilene Prolene
Premilene
Surgipro
Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene)  
1 PP02B05L15 W2794
G0090782
Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 10/0, dài 15 cm, kim tròn 3/8c, dài 5 mm, PP02B05L15 H / 12 tép
2 PP02HH06L30 W1777 Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm, PP02HH06L30 H / 12 tép
3 PP02RR16L20 W1713
Alcon 8065308001
Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 10/0, dài 20 cm, 2 kim thẳng hình thang, dài 16 mm, PP02RR16L20 H / 12 tép
4 PP03B05L15 W2783
G0090783
Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 9/0, dài 15 cm, kim tròn 3/8c, dài 5 mm, PP03B05L15 H / 12 tép
6 PP04BB06L45 W2777
C2090880
G0095030
Corolene 20S04C
Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 8/0, dài 45 cm, 2 kim tròn 3/8c, dài 6 mm, PP04BB06L45 H / 12 tép
7 PP04BB06L60 F1890
VP-902X
Corolene 20S04A
Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 8/0, dài 60 cm, 2 kim tròn 3/8c, dài 6 mm, PP04BB06L60 H / 12 tép
10 PP04LL10L60 W8703 Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 8/0, dài 60 cm, 2 kim tròn đầu cắt CC 3/8c, dài 10 mm, PP04LL10L60 H / 12 tép
12 PP05BB08L60 M8766
8735H, 8766H
VP-630X
Corolene 20S05G
Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 7/0, dài 60 cm, 2 kim tròn 3/8c, dài 8 mm, PP05BB08L60 H / 12 tép
13 PP05BB10L60 W8702
F1842
VP-702X
Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 7/0, dài 60 cm, 2 kim tròn 3/8c, dài 10 mm, PP05BB10L60 H / 12 tép
17 PP07BB10L60 W8597
F1841, 8709H
VP-754X
Corolene 20S07B
Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 6/0, dài 60 cm, 2 kim tròn 3/8c, dài 10 mm, PP07BB10L60 H / 12 tép
20 PP07LL13L60 W8707
F1814
VP-707X
Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 6/0, dài 60 cm, 2 kim tròn đầu cắt CC 3/8c, dài 13 mm, PP07LL13L60 H / 12 tép
24 PP10AA13 W8710
VP-710X
Corolene 20S10Q
Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 5/0, dài 75 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 13 mm, PP10AA13 H / 24 tép
27 PP10KK16L90 W8830
VP-924X
Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 5/0, dài 90 cm, 2 kim tròn đầu cắt CC 1/2c, dài 16 mm, PP10KK16L90 H / 24 tép
28 PP10AA17L90 W8556, F1817
C0090901
VP-556X
Corolene 20S10I
Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 5/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 17 mm, PP10AA17L90 H / 24 tép
34 PP15AA20L90 W8761
VP-331X
Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 4/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 20 mm, PP15AA20L90 H / 24 tép
35 PP15AA20DL90 W8340 Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 4/0, dài 90 cm, 2 kim tròn màu đen 1/2c, dài 20 mm, PP15AA20DL90 H / 24 tép
36 PP15KK20L90 W8840
VP-938X
Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 4/0, dài 90 cm, 2 kim tròn đầu cắt CC 1/2c, dài 20 mm, PP15KK20L90 H / 24 tép
37 PP15AA22L90 C2090976
C0090976
VP-761X
Corolene 20S15Z
Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 4/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 22 mm, PP15AA22L90 H / 24 tép
42 PP20AA26L90 W8522, 8410H
C2090908
VP-522X
Corolene 20S20A
Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 3/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 26 mm, PP20AA26L90 H / 24 tép
49 PP30MM26L90 W8977
VP-977X
Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 2/0, dài 90 cm, 2 kim tròn đầu cắt 1/2c, dài 26 mm, PP30MM26L90 H / 24 tép
55 PP35A30 C2090048
C0090048
Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 30 mm, PP35A30 H / 24 tép
56 PP35A30HL100 W8430 Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 0, dài 100 cm, kim tròn thân to 1/2c, dài 30 mm, PP35A30HL100 H / 24 tép

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Sản phẩm : Chỉ CPT / Việt Nam

Fields marked with an * are required
1349 lượt xem
Ngày 19 - 04, 2016

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI