CHỈ NYLON CÓ KIM

4.11

Tên: CHỈ NYLON CÓ KIM

Mã:

Giá: Theo danh mục

Giảm giá:

Tình trạng: Còn hàng

Đặt hàng

CHỈ NYLON CÓ KIM

 

4.11

  Mô tả sản phẩm:

– Mã sản phẩm: M02HH6          Giá: 168,000 VNĐ ( 2 kim hình thang 06mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M02EE6          Giá: 121,500 VNĐ ( 2 kim tam giác 06mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M02B8            Giá: 61,500 VNĐ ( kim tròn 08mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M02B10           Giá: 58,500 VNĐ ( kim tròn 10mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M03HH6            Giá: 150,000 VNĐ ( 2 kim hình thang 06mm, 3/8C ).

– Mã sản phẩm: M03EE6            Giá: 111,000 VNĐ ( 2 kim tam giác 06mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M03B8            Giá: 58,500 VNĐ ( kim tròn 08mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M03B10            Giá: 58,500 VNĐ ( kim tròn 10mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M04HH6            Giá: 115,000 VNĐ ( 2 kim hình thang 06mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M04EE6            Giá: 110,500 VNĐ ( 2 kim tam giác 06mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M04B8            Giá: 55,500 VNĐ (  kim tròn 08mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M04B10            Giá: 55,500 VNĐ (  kim tròn 10mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M04E6            Giá: 55,500 VNĐ (  kim tam giác 06mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M05EE13            Giá: 70,500 VNĐ ( 2 kim tam giác 13mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M05E13            Giá: 38,000 VNĐ ( kim tam giác 13mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M07B10            Giá: 31,000 VNĐ ( kim tròn 10mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M07D13           Giá: 35,500 VNĐ ( kim tam giác 13mm, 1/2C )

– Mã sản phẩm: M07E13           Giá: 35,500 VNĐ ( kim tam giác 13mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M10BB12           Giá: 24,500 VNĐ ( 2 kim tròn 12mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M10E13           Giá: 20,000 VNĐ ( kim tam giác 13mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M10E16           Giá: 19,500 VNĐ ( kim tam giác 16mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M15A22           Giá: 18,000 VNĐ ( kim tròn 22mm, 1/2C )

– Mã sản phẩm: M15BB16           Giá: 20,000 VNĐ ( 2 kim tròn 16mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M15E16           Giá: 18,000 VNĐ ( kim tam giác 16mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M15E18           Giá: 17,000 VNĐ ( kim tam giác 18mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M15E19           Giá: 17,000 VNĐ ( kim tam giác 19mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M20A20           Giá: 16,000 VNĐ ( kim tam giác 20mm, 1/2C )

– Mã sản phẩm: M20E20           Giá: 16,000 VNĐ ( kim tam giác 20mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M25E24           Giá: 15,000 VNĐ ( kim tam giác 24mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M25E26           Giá: 15,000 VNĐ ( kim tam giác 26mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M30A26           Giá: 15,000 VNĐ ( kim tròn 26mm, 1/2C )

– Mã sản phẩm: M30E30           Giá: 16,000 VNĐ ( kim tam giác 30mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M30E26           Giá: 16,000 VNĐ ( kim tam giác 26mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M40A36           Giá: 15,000 VNĐ ( kim tròn 36mm, 1/2C )

– Mã sản phẩm: M40E40           Giá: 17,000 VNĐ ( kim tam giác 40mm, 3/8C )

– Mã sản phẩm: M50A40           Giá: 19,500 VNĐ ( kim tròn 40mm, 1/2C )

– Tình trạng: Còn hàng

– Hãng sản xuất: CPT

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Sản phẩm : CHỈ NYLON CÓ KIM

Fields marked with an * are required
282 lượt xem
Ngày 18 - 04, 2016

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI